Breaking ข่าว

กอ.รมน.สรุป 14 สถานการณ์ใต้ ยันเหตุความรุนแรงลดลง

 

พรุ่งนี้ (4 ม.ค. 60) จะครบรอบ 14 ปี สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ด้าน กอ.รมน. ภาค 4 ยืนยัน ภาพรวมดีขึ้น เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังจะเข้าสู่ปีที่ 14 นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นทั้งหมด 19,579 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6687 ราย ได้รับบาดเจ็บ 13,229 ราย โดย พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. 4 ยืนยันว่าช่วงหลังเหตุการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ยังบอกอีกว่า ตอนนี้การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ อยู่ในระยะที่ 2 จากทั้งหมด 3 ระยะ ระยะแรกตั้งแต่ 2547-2553 เป็นระยะควบคุมสถานการณ์ จากนั้นปี 2554 จนถึงปัจจุบันคือระยะที่ 2 เน้นการปฏิบัติการเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนา ภาพรวมดีขึ้นจากปีก่อน ๆ มาเป็นลำดับ ดูจากการถอนทหาร ออกจากพื้นที่ตั้งแต่ ตุลาคม ปี 2559 ถอนทหารกลับบ้าน ทั้งหมด 8,700 อัตรา ซึ่งปีนี้ถอนอีก 3,000 กว่าอัตรา เหลือกำลังในพื้นที่แค่ 58,000 อัตรา จากนี้จะเน้นสร้างกำลังพลเรือนของฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร เพื่อให้มาดูแลภารกิจในอนาคต หากเป็นไปตาม โรดแมป ของรัฐบาล ภายในปี 2562 จะสามารถส่งผ่านการเสริมสร้างสันติสุขและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นต้องมีการประเมินภาพรวม ของสถานการณ์อีกที