ข่าวภาคใต้

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า!! ข้อเสนอขอรัฐซื้อยาง ให้อบจ.ทั่วประเทศ ทำถนนดีกว่าทุ่มงบฯให้เปล่า

อีกมาตรการ ที่คณะรัฐมนตรีออกมาตรการช่วยเกษตรกร จากปัญหาสวนยาง น้ำยางราคาตก ทุ่ม 18,000 ล้านบาท ให้เงิน 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่แบ่งจ่ายเจ้าของสวน 1,100 บาท กับเจ้าของสวนจำนวน 9.99 แสนราย คนกรีด 700 บาทจำนวน 3.04 แสนราย

แต่เรื่องนี้ ทำให้นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ระบุว่า มาตรการที่ ครม.อุดหนุนราคายาง โดยการทุ่มงบประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทนี้ ให้เฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับภาครัฐ คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อยากถามว่า ถ้าจะให้จะแจกทั้งที่ ทำไมให้ไม่ทั่วถึง แล้วคนที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ได้รับอานิสงฆ์ดังกล่าว ซึ่งยังมีเกษตรกรรายย่อยอีก 4-5 ล้านคน เอาไปไว้ตรงไหน?

นายอุทัย กล่าวว่า งบประมาณก้อนนี้ถ้าจะแจกควรให้ทุกคน ไม่เช่นนั้นอยากถามว่า ที่ให้บ้าง ไม่ให้บ้างคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็เสียเงินค่าธรรมเนียมเช่นกัน  แล้วถ้าคนไม่ได้ไม่ทำให้ทะเลาะกันหรือความจริงตนมีข้อเสนอนำเงินก้อนนี้สามารถเอาไปใช้วิธีอื่นที่จะช่วยยกราคายางให้ดีขึ้นได้

ทุ่มงบฯให้แบบนี้เป็นวิธีเก่าที่เคยทำมาแล้ว แต่ถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปใช้อย่างอื่น เครือข่ายชาวสวนยางฯมีข้อเสนอถึงรัฐบาล น้ำยางที่ผลิตได้รวมแล้ววันหนึ่ง 8 หมื่นตัน รัฐควรรับซื้อไว้กิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางก็ได้กำหนดราคากลางรับซื้อไว้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศมี 84,000 หมู่บ้าน ซื้อไปราดยางทำถนน ก็จะทำให้ราคายางดีขึ้น รัฐอาจต้องเพิ่มเงินอีกส่วนหนึ่ง ได้ทั้งการพัฒนาท้องถิ่นด้วย​“ ประธานสภาเครือข่ายยางสรุป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยาง