ระวัง 5 แหล่งพบเชื้อ!! ก่อเกิด “โรคลำไส้อักเสบ”

แพทย์ หวั่นประชาชนติดเชื้อในลำไส้เฉียบพลันจากการท้องเสียเรื้อรัง เตือนบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะอาจเป็นอันตรายกว่าที่คิด

โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หมายถึง การติดเชื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่เป็นจากแบคทีเรีย รองลงมาคือเชื้อไวรัสและปรสิต

อาการหลัก คือ การปวดท้องที่อาจเกิดได้ที่ช่องท้อง ไม่มีอาการปวดเฉพาะจุด ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ได้ โดยลักษณะอาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที เรียกว่า การติดเชื้อเฉียบพลัน

สาเหตุของการเกิดโรคลำไส้อักเสบ

เชื้อไวรัสต่อไปนี้สามารถทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบได้ Novovirus เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคที่ติดต่อผ่านการรับประทานอาหารทั่วโลก โดยมักแพร่กระจายผ่านทางอาหารหรือน้ำ โดยพบการติดต่อจากคนสู่คนได้น้อยกว่า Rotavirus เป็นสาเหตุของการเกิดโรคลำไส้อักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กทั่วโลก และในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนี้ในบางประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา

5 แหล่งที่สามารถพบเชื้อเหล่านี้ได้บ่อย

1.อาหาร (โดยเฉพาะอาหารทะเลและหอยสดที่ไม่ได้ผ่านการทำอาหาร)
2.น้ำที่ปนเปื้อน
3.การสัมผัสบุคคลที่มีการติดเชื้อ
4.มือที่ไม่ได้ล้าง
5.เครื่องครัวที่สกปรก

8 อาการ “โรคลำไส้อักเสบ”

-ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ไม่มีเลือดปน
-ปวดมวนท้อง
-คลื่นไส้
-อาเจียน
-ปวดกล้ามเนื้อหรือตึงที่ข้อ
-ปวดหัว
-ไข้ต่ำๆ
-เหงื่อออกมาก

การป้องกัน โดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ และการมีอาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ต้องดูแลประคับประคอง ป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำ การขาดสมดุลของเกลือแร่ โดยการดื่มน้ำสะอาด การใช้ยาผงเกลือแร่ และการรักษาตามสาเหตุ เช่นการติดเชื้อบางชนิดที่อาจต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการดูแลตัวเอง ป้องกันการรับเชื้อซ้ำ และป้องกันการระบาดสู่ชุมชน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ที่มา : โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์