เตือน! ชาวกาญจนบุรี รับมือเขื่อนศรีนครินทร์ ปล่อยน้ำ 32 ล้านลบ.ม./วัน

11 ก.ย. 2561 เวลา 7:38 น.

เขื่อนศรีนครินทร์ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนา เป็น 32 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 ก.ย.61 เตือนท้ายเขื่อนเตรียมรับมือ

 นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ระบุถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบันระดับน้ำ 176 เมตร 43 เซนติเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณที่กักเก็บ 16,286.53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 91.78% ของปริมาณกักเก็บปกติ โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังไม่มีแนวโน้มลดลง และเพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ควบคุม กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ จึงขอเพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาจากวันละ 28 ล้าน ลบ.ม.เป็นวันละ 32 ล้าน ลบ.ม.ตั้งแต่วันที่ 14-30 ก.ย.61 มวลน้ำก้อนแรกเริ่มจากเขื่อนศรีนครินทร์ จะไปถึงเขื่อนท่าทุ่งนาใช้เวลาประมาณ 5 ชม. และจากเขื่อนท่าทุ่งนา ไปถึงตัวเมืองกาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ 9 ชม. จะใช้เวลาประมาณ 14 ชม. จะเดินทางไปถึงตัวเมืองกาญจนบุรี

เขื่อนศรีนครินทร์ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนา เป็น 32 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 ก.ย.61 เตือนท้ายเขื่อนเตรียมรับมือ

 การที่เขื่อนศรีนครินทร์จะปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มเป็น 32 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ถือว่าเป็นการระบายน้ำในปริมาณที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เขื่อนศรีนครินทร์เปิดใช้งานมา ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำในครั้งนี้ก็จะทำแบบขั้นบันไดเช่นกัน แต่จะไม่ปรับเพิ่ม 4 ล้าน ลบ.ม.ในวันเดียว โดยจะค่อยๆ ปรับขึ้น 1-2 ล้าน ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวจะมีการประเมินสถานการณ์น้ำ และหากมีการปรับแผนการระบายน้ำจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแควน้อย โดยภาพรวมระดับน้ำยังคงทรงตัว และบางจุดลดลงบ้างเล็กน้อย ส่วนลุ่มน้ำแควใหญ่ โดยภาพรวมระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆ ซึ่งทั้งลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ปริมาณน้ำที่ทั้ง 2 เขื่อนระบายเพิ่มขึ้น ยังไม่ล้นตลิ่งแต่อย่างใด แต่จะมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวตลิ่งเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว