พญารีสอร์ท รุกป่าแม่น้ำแควใหญ่ จ.กาญจนบุรี ??

หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ ยึดหลุบพญารีสอร์ท สร้างเกาะกลางน้ำรุกป่าแม่น้ำแควใหญ่ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่กว่า 1 ไร่

พญารีสอร์ท รุกป่าแม่น้ำแควใหญ่ จ.กาญจนบุรี ??

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จ.กาญจนบุรี เข้าตรวจสอบ หลุบพญา รีสอร์ท เลขที่ 82/3 หมู่ที่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตามที่ได้รับการร้องเรียนตามสื่อออนไลน์ ว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณเกาะกลางแม่น้ำแควใหญ่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้นำหมายค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1050/2561 ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ความอาญาให้ค้นสถานที่หลุบพญา รีสอร์ท โดยมี นายเผด็จ ภูรีปติภาน เป็นเจ้าของรีสอร์ท

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบกับนายวัชระ ภูรีปติภาน อายุ 62 ปี แสดงตนเป็นน้องชายนายเผด็จ ได้อ่านหมายค้นและยินยอมนำตรวจสอบพื้นที่ จากการตรวจวัดตำแหน่งที่ตั้งด้วยเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS) หลุบพญารีสอร์ท และเกาะกลางแม่น้ำซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ ของรีสอร์ท ปรากฎว่าอยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และไม่พบการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าสงวนในพื้นที่แต่อย่างใด แต่เมื่อตรวจสอบเกาะกลางน้ำอย่างละเอียดพบร่องรอยการรื้อถอนสะพานแขวนก่อสร้างด้วยสลิงเชื่อมต่อกับรีสอร์ท และกรงเลี้ยงสัตว์แบบเร่งรีบ ผ่านมาแล้วประมาณ 1-2 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าเป้าหมายการตรวจสอบน่าจะรู้ตัวก่อนคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจยึด ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป