ไม่เป็นความจริง...! ราชทัณฑ์ย้ำไม่มีการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด 38,000 คน แน่นอน

31 ก.ค. 2561 เวลา 8:53 น.

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข้อความเผยแพร่ เรื่องการปล่อยตัวนักเด็ดขาด 38,000 คน ในวาระอันใกล้ไม่ใช่ความจริง เป็นข้อความเก่า

จากกรณีที่มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่ากรมราชทัณ์ จะมีการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด จำนวน 38,000 คนนั้น จนทำให้สังคมเกิดความวิตกกังวล จะไปทำความเดือดร้อนและก่ออาชญากรรม ล่าสุด พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจง ว่าเรื่องดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” ซึ่งข้อความดังกล่าว เป็นเนื้อข่าวเก่ามื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558

ซึ่งกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม ได้รับทราบข้อกังวลของประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้พัฒนากลไกความร่วมมือในการติดตามสอดส่อง และให้ความช่วยเหลือ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับการปล่อยตัวทุกราย และประสานการส่งต่อการดูแลผู้พ้นโทษผ่านกลไกสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข้อความเผยแพร่ เรื่องการปล่อยตัวนักเด็ดขาด 38,000 คน ในวาระอันใกล้ไม่ใช่ความจริง เป็นข้อความเก่า

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว โดยกรมราชทัณฑ์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด