เกิดขึ้นได้จริง…การแพร่โรค! จากการบริจาคนมแม่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ นมแม่ที่ดีที่สุด ต้องเป็น “แม่ใครแม่มัน ไม่มีการให้กันเองโดยเด็ดขาด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ ข้อเท็จจริงที่ทุกคนควรใส้ใส่ เกี่ยวกับการบริจาคนมแม่ นมแม่ที่ดีที่สุด ต้องเป็น “แม่ใครแม่มัน ไม่มีการให้กันเองโดยเด็ดขาด นอกจากมีธนาคารนมแบบธนาคารเลือด ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เนื่องจาก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

-ชีววัตถุ เลือด อวัยวะ น้ำนมแม่ สิ่งคัดหลั่งที่ออกจากมนุษย์ จะถูกนำไปใช้ทางการแพทย์ ในกรณีที่จำเป็น ที่ไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้
-น้ำนมแม่ถือเป็นชีววัตถุ ซึ่งสามารถแพร่โรคจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้
-น้ำนมแม่ เลือด หรือชีววัตถุที่บริจาค ต้องตรวจทุกครั้งที่บริจาค
-การตรวจในครั้งที่ผ่านมาว่าปกติ ไม่ได้บอกว่าวันนี้่ปกติ
-โดยทั่วไปในมนุษย์มีเชื้อโรค หรือโรคซ่อนเร้นที่ทราบและไม่ทราบอีกเป็นจำนวนมาก
-คนที่แข็งแรงดี ไม่ได้เป็นการรับประกันจุลชีพที่อยู่ในร่างกาย และยังไม่แสดงอาการ
-มีโรคอีกมากที่ไม่ได้ตรวจ หรือไม่สามารถตรวจได้ด้วยเทคนิคปัจจุบัน