ไม่ใช่จากหญ้าแฝก!! เป็น "รากข้าว“ สาลีเกิร์นซานี่

21 มี.ค. 2562 เวลา 3:11 น.

ขณะนี้มีคนไทยการนำภาพจากนิตยสาร Discovermagazine มาเผยแพร่ โดยข้อความบอกว่า “นี่คือรากของหญ้าแฝก ที่พ่อหลวง ทรงแนะนำให้ปลูกริ่มตลิ่ง ริมสระ กันการพังทลายของดิน”

ข้อความและภาพดังกล่าว ถูกบิดเบือน เรื่องนี้ ผศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นรูปที่แชร์กันอยู่ จึงรีบอธิบายว่า "ไม่ใช่หญ้าแฝก" แต่เป็น "ข้าวสาลีเกิร์นซา" การแชร์รูปฝรั่งกำลังถือต้นหญ้าที่มีรากยาวมาก

ฝรั่งในรูปนั้น ชื่อว่า Jerry Glover เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดิน กำลังโชว์ต้นข้าวสาลี (wheatgrass) ที่ชื่อว่า Kernza เกิร์นซา (ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thinopyrum intermedium) ซึ่งสามารถงอกรากแทงลงดินได้ลึกมาก และสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ลดการกัดเซาะดิน ได้ในทำนองเดียวกับหญ้าแฝก (ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Chrysopogon zizanioides)

แถมมันยังเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตได้ทั้งปี เป็นเวลาหลายปี ไม่ใช่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้แค่ฤดูเดียวเหมือนธัญญพืชอื่นๆ ซึ่งดีต่อทั้งในแง่ของผลผลิตที่จะได้รับ และต่อสุขภาพของดิน รวมถึงจุลินทรีย์ในดิน

ตามรูปที่เห็นนั่น เป็นการแสดงให้ดูข้าวสาลีเกิร์นซานี่ จะมีรากยาวลึกลงไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากมันปลูกได้ต่อเนื่องแม้จะเก็บเกี่ยวแล้ว ขณะที่พันธุ์ข้าวอื่นๆ ซึ่งปลูกแบบรายปี จะมีรากสั้นกว่ามาก

ขณะนี้มีคนไทยการนำภาพจากนิตยสาร Discovermagazine มาเผยแพร่ โดยข้อความบอกว่า “นี่คือรากของหญ้าแฝก ที่พ่อหลวง ทรงแนะนำให้ปลูกริ่มตลิ่ง ริมสระ กันการพังทลายของดิน”