ข่าว

ความเชื่อผิดๆ!! ไม่กินน้ำตาล ก็เป็น “เบาหวาน” ได้

คนไทยชอบกินหวาน ดังนั้น ส่วนใหญ่เลย เข้าใจว่า การกิน “น้ำตาล และสารความหวาน” ในส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ กินปริมาณมาก โอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานก็มากตาม g

เรื่องนี้ นพ.วิทวัส แนววงศ์  อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อธิบายว่า ความเชื่อดังกล่าว ถูกเพียงส่วนเดียว เนื่องจากปัจจุบัน อาหารไม่หวาน แต่ก็มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้เช่นกัน เพราะอาหารบางประเภท แม้ไม่หวาน แต่ถ้าบริโภคมากไปจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล ซึ่ง”เพิ่มความเสี่ยง”ต่อการเป็นเบาหวานได้ อาทิ ข้าว อาหารพวกเส้นทุกชนิด ขนมปัง แป้งพิซซ่า กลุ่มคาร์โบไฮเดรต พวกนี้จะเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลในร่างกายได้ รวมทั้ง อาหารรสจัดที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เหตุผลหนึ่งคือ ภาวะกาเผาผลาญของ(Metabolism) ไม่เท่ากัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน