ข่าว

อย่าเพิ่งตกใจ!! สรรพากร ยันยังไม่เสียภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท

เป็นกระแสข่าวที่สร้างความฮือฮา ท่ามกลางความตกใจของประชาชนกรณีมีข่าวเปลี่ยนเกณฑ์จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ดอกเบี้ยบาทแรก

กรมสรรพากร จึงต้องออกมาประกาศ ยืนยันว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ยังคงใช้เกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมายถึงดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 344) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

กรณีประกาศล่าสุดของกรมสรรพากรนั้น เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการนำส่งข้อมูล จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเกิน 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากร เปลี่ยนเป็นการให้ ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ให้แก่กรมสรรพากร ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร  ที่เกินกว่า 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป