ข่าว

“ผมไม่ได้พูด” อ้างชื่อ “บัณฑูร ล่ำซำ” วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

เป็นข้อความเป็นเท็จที่มีการแชร์ตั้งแต่ปลายปี 2561 โดยอ้างว่าเป็นข้อเขียนของ CEO KBANK อ้าง เมื่อ CEO KBANK ออกมาเตือน ก่อนสิ้นปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ เพราะครบถ้วนเลย” โดยเนื้อหาดังกล่าว มีทั้งหมด 32 ข้อ ซึ่งได้อ้างว่าเขียนโดย “ปั้น” บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นข้อความเป็นเท็จที่มีการแชร์ตั้งแต่ปลายปี 2561 โดยอ้างว่าเป็นข้อเขียนของ CEO KBANK อ้าง เมื่อ CEO KBANK ออกมาเตือน ก่อนสิ้นปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ เพราะครบถ้วนเลย” โดยเนื้อหาดังกล่าว มีทั้งหมด 32 ข้อ ซึ่งได้อ้างว่าเขียนโดย “ปั้น” บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ภายหลังข้อเขียนดังกล่าว ทีมงานของธนาคารกสิกรไทย ก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ….ตามที่มีข้อความแชร์ผ่านทางไลน์เรื่อง เมื่อ CEO KBANK ออกมาเตือน ก่อนสิ้นปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ เพราะครบถ้วนเลย” จำนวน 32 ข้อ พร้อมลงชื่อ “ปั้น” เป็นผู้เขียนนั้น

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไม่ได้เขียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคาร ท่านสามารถสอบถามผ่าน K-Contact Center 02 8888888 ตลอด 24 ชม.