ข่าว

ตรวจสอบแล้ว “ไม่เป็นความจริง” สมัครไปเรียน-ทำงานที่ “ไต้หวัน”

เตือนกันอีก!! กระทรวงแรงงาน ประกาศถึงผู้ประสงค์จะไปทำงานในไต้หวัน ระวังถูกหลอกผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย

กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)ไทเป ตรวจสอบแล้วพบว่า  ไม่เป็นความจริง!!

กรณีที่ประกาศรับสมัครผ่านสื่อ Social Media รับสมัครคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันครบสัญญาจ้าง หรือบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีลักษณะวีซ่าทำงาน โดยเรียนและทำงานด้วย ผ่านกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ผู้สนใจต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางคนละ 100,000 – 120,000 บาท และวันสมัครต้องชำระงวดแรกทันทีเพื่อเป็นการประกันวีซ่า จำนวน 40,000 บาท

แจ้งเตือนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในไต้หวันอย่าหลงเชื่อการประกาศรับสมัครดังกล่าว และอย่าหลงเชื่อการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Media ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวง และทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506   กด 2 กรมการจัดหางาน