ข่าว

ทำเอาสับสน!! “พาราเซตามอล” ไม่ต้องกินคู่ NAC

มีเนื้อหาบทความที่แชร์ต่อกันบอกว่า “ยาพาราเซตามอล มีอันตราย กินเพียงไม่กี่เม็ด ก็อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ และไตได้อย่างรุนแรง จึงควรหลีกเลี่ยงง และถ้าจำเป็นต้องกิน ให้กินคู่กับยาแนค NAC ยาละลายเสมหะ”

เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก คณะแพทยศสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีข้อแนะนำถูกต้องว่า พาราเซตามอล เป็นยามีประสิทธิภาพในการแก้ไข้ ปวดเศียร ซึ่งต้องกินไม่เกินขนาดที่กำหนด แต่กรณีให้กินคู่กับยา NAC ปกติเป็นยาละลายเสมหะ มีราคาแพงกว่าพาราเซตามอลมา และไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกินควบคู่กับพาราเซตามอลเลย ถ้ากินยาพาราตามขนาดโดสที่กำหนด แพทย์จะนำยา NAC ใช้ในกรณีที่พบคนไข้เกิดอาการได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด และต้องทำการถอนพิษ 

พาราเซตามอล เป็นยาสามัญประจำบ้าน เช่นเดียวกับ ยาแอสไพริน มีฤทธิ์แก้ปวดเช่นกัน แต่พึงระวังอย่ากินตอนเป็นไข้ จากโรคไข้เลือดออกเท่านั้น เพราะจะเป็นอันตรายได้

เพิ่มเติม การใช้พาราเซตามอล นั่นคือ

  • ในการกินยา 1 ครั้ง ใช้ยาขนาด 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
  • กินครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  • ไม่ควรกินเกิน 8 เม็ดต่อวัน หรือ 4 กรัม/วัน สามารถกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  • ระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับบกพร่องหรือน้ำหนักตัวน้อย เนื่องจากอาจจำเป็นต้องปรับขนาดยา
  • เป็นยารักษาตามอาการ หากไม่มีอาการปวดหรือไม่มีไข้ ไม่จำเป็นต้องกินยา
  • กรณีลืมกินยา สามารถกินได้ทันทีที่นึกขึ้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา

พึงระวัง อย่ากินยาพาราเซตามอลพร่ำเพรื่อติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ตับทำงานบกพร่อง โดยเฉพาะการกินยาร่วมกับแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการตับอักเสบมากขึ้น

อย่าใช้ยาเกินขนาด การกินยาพาราเซตามอลต่อครั้ง ระบุว่าต้องกินยาขนาด 1-2 เม็ด ถ้าหากกินมากเกิน 2 เม็ด ต้องดูที่น้ำหนักตัวของผู้ป่วยว่าสัมพันธ์กับขนาดยา 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หรือไม่ ถ้าหากนำน้ำหนักตัวผู้ป่วยมาคำนวณแล้วเกินกว่า 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) แปลว่าใช้ยาเกินขนาด จะทำให้มีความเสี่ยงต่อตับเช่นเดียวกับการใช้ยาพร่ำเพรื่อ

อย่าใช้ยาทั้งที่ไม่มีอาการ พบว่าบางรายมีการใช้ยาทั้งที่ไม่มีอาการ เช่น การกินยาดักไว้ก่อน เพื่อป้องกันอาการไข้ ทั้งที่ยังไม่มีไข้เกิดขึ้น ถือเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล และไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา ทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยาได้