ไอลอว์เตือน! วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ เสี่ยงคุก!

08 มี.ค. 2562 เวลา 3:44 น.

ไอลอว์เตือนชาวเน็ตต้องระวัง ชี้วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เสี่ยงคุก-ปรับครึ่งแสน

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นฟ้องศาล ให้ยุบพรรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) iLaw ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า รู้หรือไม่? วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เสี่ยงคุก 1 เดือน ปรับ 50,000 บาท

ไอลอว์เตือนชาวเน็ตต้องระวัง ชี้วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เสี่ยงคุก-ปรับครึ่งแสน

เพิ่งครบรอบหนึ่งปีการบังคับใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีสำคัญ คือการยุบพรรคไทยรักษาชาติ ในข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การห้ามละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏอยู่ในมาตรา 38 ของ พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี ในส่วนที่บุคคลเข้ามาในบริเวณที่ทำการศาล โดยศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลกระทำหรืองดกระทำเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการห้ามละเมิดอำนาจศาลของศาลทั่วไป

ไอลอว์เตือนชาวเน็ตต้องระวัง ชี้วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เสี่ยงคุก-ปรับครึ่งแสน

นอกจากนั้นในมาตรา 38 ยังกำหนดไม่ให้ “วิจารณ์คำสั่งหรือวินิจฉัยคดีศาลรัฐธรรมนูญ” ที่กระทำด้วยความไม่สุจริต และใช้ถ้อยคำหรือความหมายที่หยาบคาย เสียดสี อาฆาตมาดร้าย ให้เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลด้วย