"บิ๊กแดง" นำทีมขึ้นปฏิญาณ ปกป้อง "กองทัพบก"

08 มี.ค. 2562 เวลา 4:26 น.

ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศปฏิญาณตน ลั่นจะสนับสนุนรัฐบาล ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ก่อนการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วาระพิเศษ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้นำนายทหารระดับสูงของกองทัพบกพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ประมาณ 800 นาย

ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศปฏิญาณตน ลั่นจะสนับสนุนรัฐบาล ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยทหารทั้งหมดได้คุกเข่า พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน

ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศปฏิญาณตน ลั่นจะสนับสนุนรัฐบาล ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"