เลือกตั้ง62 : ถอดบทเรียน เลือกตั้งล่วงหน้า ก่อน 24 มี.ค. 62

18 มี.ค. 2562 เวลา 4:15 น.

กกต. สรุปยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เกือบ 2 ล้านคน ทั่วประเทศ จากที่ลงทะเบียนไว้ 2.6 ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย พบปัญหาบ้าง เช่น บางคนได้รับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงตามเขต จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไข

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการกกต.  ยืนยันว่า ภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย พบปัญหาบ้าง เช่น บางคนได้รับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงตามเขต จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไข และฝากคำแนะนำไปยังประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24 มีนาคมนี้ ให้ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ได้รับให้ตรงตามเขต เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ตัวเอง

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการกกต ได้ให้รายละเอียดผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand พูดถึงมุมมองของ กกต. กับภาพรวมของการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นอย่างไร โดย คุณณัฏฐ์ กล่าวว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือด้วยดีและประชาชนมีความอดทนรอคอยสูง ทางกรุงเทพฯสรุปตัวเลขออกมาอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่มาใช้สิทธิทะลุถึง 85% ซึ่งที่เขตบางกระปิได้ลองเทียบสถิติทุกๆครึ่งชั่วโมงผู้ที่มาใช้สิทธิประมาณ 5 พันคน โดยรวมทั้งประเทศผู้ที่มาใช้สิทธิอยู่ที่ 89 - 90% และคิดว่าคนไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ในวันที่ 24 นี้ ซึ่งครั้งที่เคยเยอะที่สุดอยู่ที่ 78% เท่านั้น ในส่วนของการถอดบทเรียน เลือกตั้งล่วงหน้า ในมุมของ กกต. มีปัญหาอะไรที่จะต้องเร่งแก้ไขบ้าง คุณณัฏฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 1.การติดป้ายผู้สมัครหน้าหน่วย แต่เท่าที่เช็คดูพื้นที่ของหน่วยเลือกตั้ง อุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นอะไรที่มีความซับซ้อนมมาก โดยประชาชนที่มีเขต และจังหวัดที่ไม่เหมือนกัน มาอยู่ในที่เดียวกันจึงเกิดการผิดพลาดที่กลายเป็นข้อครหาอยู่ในตอนนี้ว่า เจ้าหน้าที่จ่ายบัตรผิด ซึ่งคาดว่าเหตุการณ์นี้ไม่วันที่ 24 ไม่น่าจะเกิดขึ้น แนะนำไปยังประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24 มีนาคมนี้ ให้ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ได้รับให้ตรงตามเขต เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ตัวเองและต้องเปลี่ยนบัตรทันที

อย่างไรก็ตามโดยกฎหมายไม่สามารถนำรถขนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทำได้หรือไม่ คุณณัฏฐ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกล่าวว่า กฎหมายกล่าวว่าถ้าหน่วยงานรัฐจะจัดบริการรถขนส่งนำประชาชนไปยังสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หากเป็นหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่ กกต. กำหนด และแจ้งให้ ผอ.จังหวัดนั้นๆ ทราบ แต่หากเป็นผู้สมัครห้ามทำ และห้ามจูงใจระหว่างผลพาประชาชนไปยังสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง เอกชนหรือผู้ใดจะต้องเก็บค่าโดยสารซึ่งไม่ต้องแจ้งให้ กกต. ทราบ

ทั้งนี้จากปัญหาเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ติดอยู่ตรงหน้าหน่วย และสำหนักงานเขตบางพลัดพบว่าทาง กกต. ไม่ได้ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครไปให้ทางเขตหน้าหน่วย ทางเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้วยการพิมพ์จากเว็บไซต์ของ กกต. และนำไปติดหน้าหน่วยซึ่งมีเพียงแค่ชื่อพรรคและเบอร์ของพรรคการเมืองแค่นั้น คุณณัฏฐ์ กล่าวว่า กำลังสอบข้อเท็จจริงเกิดเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพฯและเฉพาะผู้สมัครของกรุงเทพฯ 30 เขต แต่ไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งเสียไปแต่อย่างใด รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งผิดเขตและจะกลายเป็นบัตรเสียหรือไม่อย่างไร ซึ่งในกรณีที่จะเป็นบัตรเสีย ถ้าที่ซองจ่าหน้าจังหวัดและเขตถูก แต่บัตรผิด จะรู้ก็ต่อเมื่อบัตรใบนี้ถูกส่งไปยังจังหวัดและเขตเลือกตั้งนั้นๆ ในวันนับคะแนนวันที่ 24 หากพบว่าบัตรผิดเขตก็ทำการเจาะทำลายเป็นบัตรเสียทันที และจากกรณีเจ้าหน้าที่หยิบบัตรให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิผิดเขตและผิดจังหวัด ทาง กตต. มีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ คุณณัฏฐ์ กล่าวว่าต่ออีกว่า เคารพการตัดสินใจของประชาชน ถ้าตัดสินใจโดยสมยอมแล้วไม่รักษาสิทธิ ต้องถามตัวเองก่อนว่ามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งเราพยายามรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รักษาสิทธิของตัวเอง ทาง กกต. ได้มีการกำชับไป 2 ส่วน 1.ส่วนของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 2. กำชับให้ประชาชนดูบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาในส่วนของจังหวัดและเขต ให้ดีๆ ทั้งนี้ คุณณัฏฐ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าบางสถานที่ ที่มีประชาชนได้ใช้สิทธิ 2 ครั้ง ซึ่งกาไปแล้วและพบว่าบัตรนี้ไม่ใช่ของตัวเองจึงได้มีการทักท้วงเปลี่ยนบัตรใหม่และทำลายบัตรนั้นทิ้ง ก่อนนำบัตรใส่ซองและนำใส่หีบหากพบก็อนุญาตให้เปลี่ยนแน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นบัตรที่ทำการผลิตขึ้นมาตรงเขตและสถานที่หมด มีสำรองไว้ให้แค่ที่ละ 1 เล่มเท่านั้น

ส่วนการแจ้งเปลี่ยนสถานที่การเลือกตั้ง ได้แจ้งผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่แจ้งสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอป ส่วนอื่นๆ ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะทำการประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายไว้ล่วงหน้าให้ทราบแล้ว ไม่ใช่แจ้งแค่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพียงอย่างช่องทางเดียว

กกต. สรุปยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เกือบ 2 ล้านคน ทั่วประเทศ จากที่ลงทะเบียนไว้ 2.6 ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย พบปัญหาบ้าง เช่น บางคนได้รับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงตามเขต จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไข

ถอดบทเรียน...เลือกตั้งล่วงหน้า

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ ถอดบทเรียน...เลือกตั้งล่วงหน้า* นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการกกต.รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ