เลือกตั้ง 62 : รัฐบาลแห่งชาติ...คำตอบเดียว?

10 เม.ย. 2562 เวลา 3:28 น.

จากผลการเลือกตั้งที่สะท้อนออกมา การจับขั้วของฝ่ายการเมืองต่างๆ ที่แบ่งชัดเจนเป็น 2 ขั้ว แม้ว่าฝั่งไหนตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นรัฐบาลที่ปริ่มน้ำด้วยกันทั้งคู่

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย จากผลการเลือกตั้งที่สะท้อนออกมา การจับขั้วของฝ่ายการเมืองต่างๆ ที่แบ่งชัดเจนเป็น 2 ขั้ว แม้ว่าฝั่งไหนตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นรัฐบาลที่ปริ่มน้ำด้วยกันทั้งคู่ อาจเดินหน้าต่อไปได้แต่จะไม่มีเสถียรภาพ และคงไม่มีฝ่ายไหนต้องการแบบนั้น

จากผลการเลือกตั้งที่สะท้อนออกมา การจับขั้วของฝ่ายการเมืองต่างๆ ที่แบ่งชัดเจนเป็น 2 ขั้ว แม้ว่าฝั่งไหนตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นรัฐบาลที่ปริ่มน้ำด้วยกันทั้งคู่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง สปริง26 ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"