ดื่มแค่ไหนเสี่ยงถึงชีวิต

23 ก.ย. 2562 เวลา 9:11 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคมในปัจจุบัน แต่ถ้าบริโภคมากเกินไป ก็อาจเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษได้ ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (blood alcohol content หรือ BAC)สามารถวัดได้ประกอบกับปัจจัยอย่าง น้ำหนัก อายุ เพศ ต่างมีส่วนในการวัดด้วย

ในประเทศไทยวัดปริมาณ BAC หน่วยเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยแต่ละระดับแอลกอฮอล์มีผลต่อร่างกายดังนี้

ระดับไม่เมา ยังมีสติ (sobriety ) ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 10-50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ระดับมึนเมา ( euphoria หรือ ส่วนใหญ่เรียก tipsy )ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 30- 120 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมอแล็บแพนด้า ได้ระบุว่า ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มเหล้า 4 แก้ว แก้วละ 1 ฝา จะมีอาการครึกครื้น  สนุกสนานร่าเริง ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  หรือดื่มเหล้า 6 แก้ว แก้วละ 1 ฝา จะ มีทำให้การควบควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไป ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติ

ระดับเมา (excitement หรือทั่วไปเรียก drunk )ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 90-250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หมอแล็บอธิบายว่า ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  หรือดื่มเหล้า 12 แก้ว แก้วละ 2 ฝา จะมีอาการเดินไม่ตรงทาง ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มเหล้า 24 แก้ว แก้วละ 2 ฝา จะเกิดอาการสับสน

ระดับสับสน ( confusion หรือทั่วไปเรียก blackout) ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 180-300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หมอแล็บอธิบายได้ว่า ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะมีอาการง่วง  งง  และซึม และอาจลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว

ระดับมึนงง (stupor )ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 250-400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ปริมาณสูงขนาดนี้ จะไม่สามารถยืนหรือเดินได้แล้ว หรือถึงขนาดหมดสติ ผิวซีด อาเจียน ซึ่งหากหมดสติ อาจทำให้เกิดการสำลักอาเจียนได้

ระดับโคม่าไม่รู้สึกตัว ( coma )ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ระดับ 350- 450 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ระดับนี้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน จะเกิดอาการสลบ และอาจถึงตายได้

เสียชีวิต ระดับนี้แอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่เกิน 450 มิลลิกรัม แอลกอฮอล์ออกฤทธิ์เป็นสารกดประสาท สามารถกดสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการรู้สึกตัว ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงมาก จะทำให้การหายใจแย่ลงจนถึงหยุดหายใจได้

ดื่มแค่ไหนเสี่ยงถึงชีวิต

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ศึกษาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหลังจากการดื่ม พบว่า การดื่มเบียร์ 8 ดีกรี  1 กระป๋อง (330 มิลลิลิตร) หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ปริมาณ 1 กระป๋อง (330 มิลลิลิตร) จะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าดื่มเบียร์ 8 ดีกรี ปริมาณ 2 ขวด (1,260 มิลลิลิตร) ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และแม้ว่าจะผ่านไป 2 ชั่วโมง ก็จะยังมีระดับแอลกอฮอล์มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ดื่มด้วย หากผู้ดื่มน้ำหนักน้อยกว่า ก็จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าแม้จะบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณเท่ากัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด