ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวต่ำ

26 พ.ย. 2562 เวลา 2:11 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

บริษัทผู้ให้บริการความปลอดภัยในการเดินทาง อินเตอร์เนชันแนล เอสโอเอส ได้เผยแพร่แผนที่ความเสี่ยงในการเดินทาง โดยวัดจากข้อมูลความเสี่ยงด้านการเดินทาง รวมไปถึงโรคติดต่อ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน มาตรฐานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการการแพทย์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก วัฒนธรรม ภาษา และความรุนแรงทางการเมือง แบ่งเป็น 5 ระดับความเสี่ยง จากต่ำสุดคือ insignificant ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ ไปจนถึง extreme คือมีความเสี่ยงสูงสุด

เป็นไปตามที่คาดดาว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงน้อยมากจนไม่มีนัยสำคัญ หรือเรียกได้ว่าจะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2020 มักเป็นประเทศจากซีกโลกเหนือ อย่าง เดนมาร์ก ฟินแลนด์ กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สโลวีเนีย ลักเซมเบิร์ก และสวิตเซอร์แลนด์

ในขณะที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่อันตรายที่สุดมาจากหลายทวีป อย่าง อัฟกานิสถาน แอฟริกากลาง (CAR) โซมาเลีย ลิเบีย มาลี และซีเรีย ส่วนประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ กลุ่มเดียวกับประเทศอย่าง สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ

อินเตอร์เนชันแนล เอสโอเอส ระบุว่าการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามสถานที่ก็จริง แต่นักเดินทางควรตรวจสอบสถานการณ์ก่อนเดินทางทุกครั้งด้วย