ผลสำรวจ "สวนดุสิตโพล" ประชาชน 86.68 % ระบุ โควิด-19 ส่งผลกระทบทุกด้าน

22 มี.ค. 2563 เวลา 6:21 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “โควิด-19 กับคนไทย” ประชาชน 86.68 % ระบุ มีผลกระทบทุกด้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาล และเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่จริงจัง ชัดเจน เข้มงวดให้มากขึ้น

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “กรณีโควิด-19” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,457 คน ระหว่างวันที่17-21 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “โควิด-19 กับคนไทย” ประชาชน 86.68 % ระบุ มีผลกระทบทุกด้าน

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “โควิด-19 กับคนไทย” ประชาชน 86.68 % ระบุ มีผลกระทบทุกด้าน

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “โควิด-19 กับคนไทย” ประชาชน 86.68 % ระบุ มีผลกระทบทุกด้าน  

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “โควิด-19 กับคนไทย” ประชาชน 86.68 % ระบุ มีผลกระทบทุกด้าน