โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมสมทบทุน รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19

27 มี.ค. 2563 เวลา 5:50 น.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19, เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19, เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาที่เกี่ยวข้อง ใบเสร็จสมทบทุนยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

การบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการนั้น สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ด้วยรัฐบาลเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและการคลังของสถานพยาบาล จึงได้มีมาตรการภาษีจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาล จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 663 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ให้สามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ ได้ 2 เท่า ซึ่งหมายรวมถึง สถานพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และรวมถึง

(1) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ

(2) สถานพยาบาลขององค์การมหาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยองค์การมหาชน

(3) สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์การ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็น เจ้าของ

(4) สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

(6) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 059-1-93894-0 ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)” และ ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์ของฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Line ID : kcmh-charity)  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2256-4402, 065-826-0296

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19, เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด