svasdssvasds

เตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติสิมิลันรับฤดูท่องเที่ยว จำกัดจำนวนคน

เตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติสิมิลันรับฤดูท่องเที่ยว จำกัดจำนวนคน

เตรียวตัวรับฤดูท่องเที่ยว! อุทยานแห่งชาติสิมิลันมีการเตรียมความพร้อมรับฤดูท่องเที่ยว ซึ่งมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเตรียมผลักดันแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นเป็นมรดกโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อยูเนสโก

เตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติสิมิลันรับฤดูท่องเที่ยว จำกัดจำนวนคน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกำลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของอุทยานและธรรมชาติโดยรอบ รวมถึงปริมาณขยะ และกำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจตรงกันมากขึ้น โดยหลังจากนี้เป็นต้นไปการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศจะต้องมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

 

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบการซื้อบัตรเข้าชมภายในอุทยานแห่งชาติ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ รวมถึงกฎข้อบังคับในการให้เรือเล็กเข้าไปส่งนักดำน้ำแทนการปัดท้ายเรือใหญ่ในการส่งนักดำน้ำ หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกเชิญออกจากอุทยานฯ ทันที และกฎเกณฑ์เหล่านี้ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับในต่างประเทศที่มีการดำเนินการมา 10 ปีแล้ว

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

เตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติสิมิลันรับฤดูท่องเที่ยว จำกัดจำนวนคน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำหรับเกาะตาชัยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีปะการังจำนวนมากในบริเวณหน้าเกาะ เมื่อน้ำลดลงปะการังจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมาตรการในขณะนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการศึกษาพื้นที่ร่องน้ำเพื่อหาเส้นทางพานักท่องเที่ยวมายังพื้นที่เกาะ รวมถึงกระบวนการจำกัดนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับกรณีอ่าวมาหยา

เตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติสิมิลันรับฤดูท่องเที่ยว จำกัดจำนวนคน นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด รวมทั้งหมด 1,817,500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นำเสนอ  724,719 ไร่ พื้นที่กันชน 1,092,781 ไร่ 

1.จังหวัดระนอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง , อุทยานแห่งชาติแหลมสน ,พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

2.จังหวัดพังงา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ,อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเมือง 

3.จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (บางส่วน)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อยูเนสโก ซึ่งคาดว่าจะรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมทั่วโลกเข้ามาสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น แต่พื้นที่จะต้องมีการจำกัดจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่อย่างเคร่งครัด