svasdssvasds

กทม. เตือนผู้อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนของ ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงช่วงน้ำขึ้น

กทม. เตือนผู้อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนของ ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงช่วงน้ำขึ้น

เตรียมขนของขึ้นที่สูง! ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ กำชับ 17 สำนักงานเขตพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกระสอบทราย พร้อมทั้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมขนของและปลั๊กไฟขึ้นที่สูงในช่วงน้ำขึ้น

กทม. เตือนผู้อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนของ ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงช่วงน้ำขึ้น ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นนอกจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนแล้ว ยังเป็นน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาเติม โดยในวันนี้ที่จุดวัด อ.บางไทร วัดได้ 2,929 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะที่ความจุของลำน้ำรับได้ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 30 ก.ย. 2565 ฐานน้ำทะเลหนุน น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 09.29 น. ระดับ +1.05 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ที่สถานีวัดบางนาวัดได้ระดับสูงสุด +1.96 ม.รทก. เมื่อเวลา 09.15 น. ต่ำกว่าแนวป้องกัน 0.84 เมตร แนวป้องกันอยู่ที่ 2.80 เมตร ที่สถานีปากคลองตลาด +2.02 ม.รทก. (09.30 น.) ต่ำกว่าแนวป้องกัน 0.98 เมตร แนวป้องกันอยู่ที่ 3.00 เมตร และที่สถานีวัดบางเขตใหม่ +2.04 ม.รทก. (08.45 น.) ต่ำกว่าแนวป้องกัน 1.46 เมตร แนวป้องกันอยู่ที่ 3.50 เมตร และในช่วงค่ำวันนี้ ยังมีน้ำขึ้นเต็มที่อีกในเวลาประมาณ 19.42 น. ระดับ +1.10 ม.รทก.

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ริมแนวแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ หรือจุดที่ไม่มีเขื่อนป้องกันถาวร เช่น จุดพื้นที่เอกชน ท่าเรือ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูงในช่วงที่น้ำขึ้น

ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครได้กำชับทั้ง 17 สำนักงานเขตที่ดูแลพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังจุดอ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หากพบจุดที่มีแนวรั่วซึมให้ซ่อมแซมโดยใช้สอบทราย พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกระสอบทรายที่ทำไว้เป็นแนวป้องกันชั่วคราวในจุดที่เป็นฟันหลอ เข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ข้อมูลแจ้งเตือน เตรียมพร้อมขนสิ่งของ ปลั๊กไฟขึ้นที่สูง รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับความสะดวก ซึ่งทาง กทม.ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านทาง Traffy Fondue ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115  หรือโทรสายด่วน 199