Spring News

AFP ชี้ โพสต์ดร.อานนท์ ทำเข้าใจผิด ว่าสิงคโปร์ไม่ยอมฉีดไฟเซอร์ โมเดอร์น่า

18 มิ.ย. 2564 เวลา 9:11 น. 66

เว็บไซต์ AFP ตรวจสอบข้อเท็จจริง ระบุโพสต์สเตตัสของดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ที่ระบุว่า ชาวสิงคโปร์ปฏิเสธวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์น่า อาจทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิด

AFP ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เว็บไซต์ AFP ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้เปิดเผยว่า โพสต์เฟซบุ๊กจำนวนมากได้แชร์บทความข่าวเกี่ยวกับนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศสิงคโปร์ พร้อมคำกล่าวอ้างว่าสิงคโปร์ได้ปฏิเสธการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ และโมเดอร์น่า และหันไปใช้วัคซีนโคโรนาแวคซึ่งผลิตโดยบริษัทซิโนแวคของประเทศจีนแทน

AFP ระบุว่า คำกล่าวอ้างนี้ ทำให้เข้าใจผิด บทความดังกล่าวไม่ได้ รายงานว่าประชาชนสิงคโปร์ปฎิเสธการฉีดวัคซีนของของไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์นา ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2564 รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงใช้ไฟเซอร์-ไบออนเทคและโมเดอร์นาเป็นวัคซีนหลักเหมือนเดิม  ในขณะที่วัคซีนโคโรนาแวค หรือซิโนแวค เป็นวัคซีนทางเลือกที่มีอยู่ในคลินิกเอกชน 

โพสต์เนื้อหาที่ผิด 
    โดยคำกล่าวอ้างว่า ปฏิเสธการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์น่า ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊ค เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 โดยเป็นโพสต์ของ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งมีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊คกว่า 80,000 คน นั้นเป็นเนื้อหาที่ผิด 

และในโพสต์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ได้แนบลิงก์ ไปยังบทความฉบับนี้ของ Channel News Asia (CNA) ช่องโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนในประเทศสิงคโปร์ 
 

 โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ใช้แคปชั่นว่า "มั่นใจว่าชาวสิงคโปร์ฉลาดกว่าสามสัสและสามกีบอย่างแน่นอน ที่สิงคโปร์ ประชาชนออกมาปฏิเสธ​วัคซีน ‘ไฟเซอร์​กับโมเดอน่า’ เริ่มทนการแพ้ ไม่ไหว ขอฉีดซิโนแวคแทน"  กับลิงค์ข่าวนี้ 

facebook

อย่างไรก็ตาม AFP ชี้ประเด็นว่า คำกล่าวอ้าง ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์   นี้ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 


ยืนยันสิงคโปร์ไม่ได้ปฏิเสธไฟเซอร์ 

 AFP ระบุว่า โพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด นำเสนอเนื้อหาในความบทความของ CNA ผิดจากที่เขียนอยู่ในรายงาน เพราะบทความดังนี้ ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 มีพาดหัวที่แปลเป็นภาษาไทยว่า "คนที่ถูกปฎิเสธการฉีดหรือมีอาการแพ้ไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์น่า จะได้รับการชดเชยถ้าพวกเขาตัดสินใจรับวัคซีนซิโนแวคที่คลินิกเอกชน"

บทความดังกล่าวรายงานว่าบุคคลที่มีอาการแพ้ หรือ “ถูกปฎิเสธ” จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์นา จะได้รับการชดเชยโดยรัฐบาลสิงคโปร์ ถ้าบุคคลในกลุ่มดังกล่าวตัดสินใจเลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคที่คลินิกเอกชนแทน

ก่อนการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์นา ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องกรอกเอกสารคัดกรองและเอกสารข้อมูลวัคซีน ณ สถานที่ฉีดวัคซีน
    จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศสิงคโปร์ บุคคลที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์นา จะสามารถ “รับวัคซีนได้ในภายหลังเมื่อวัคซีนดังกล่าวมีข้อมูลมากขึ้น” หรือ “สามารถรับวัคซีนตัวอื่นแทน”

ในบทความของ CNA ไม่ได้มีเนื้อหาที่กล่าวว่า สิงคโปร์ปฎิเสธการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์น่า ตามที่ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ กล่าวอ้าง 

arnond

ดร. อานนท์โต้ แค่แสดงความคิดเห็น

ขณะที่ อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ ออกมาตอบโต้รายงานของ AFP Fact-Check วันนี้โดยอ้างว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว  ไม่ใช่แปลข่าวตามตัวอักษร    
  
 “สำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวนี้ ทำหน้าที่อย่างมีจริยธรรมหรือไม่? อานนท์ไม่ได้แปลข่าวผิด แสดงความคิดเห็น มันบอกแปลข่าวผิดตกลง AFP คือสื่อประเภทสามกีบหรือไม่?”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด