Spring News

ศบค. จ่อออกมาตรการเทียบเท่า เม.ย. 2563 คาดบังคับใช้จันทร์นี้

17 ก.ค. 2564 เวลา 10:59 น.

ศบค. เตรียมออกมาตรการเทียบเท่า เมษายน 2563 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ และคำสั่งที่จะออกมา ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนว่ารัฐบาลจัดการบริหารโควิด-19 ล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่มีการแถลงของจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมียกระดับเพิ่มมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งลดการเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่เสี่ยง รวมไปถึงการทำงานที่บ้าน
.
แหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า จะมีการการกลับไปบังคับใช้มาตรการเช่นเดียวกับช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้
.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับมาตรการที่บังคับใช้ ช่วงเดือนเม.ย. พ.ศ.2563 อาทิ ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงตามที่แต่ละจังหวัด ได้มีคำสั่ง,การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ฯลฯ,การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ,ห้ามกักตุนสินค้า ทั้งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าจำเป็นต่ออุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน,การห้ามชุมนุม หรือห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ,ห้ามเสนอข่าวเท็จ และห้ามออกนอกเคหสถานเว้นแต่มีความจำเป็น เป็นต้น

ทั้งนี้ สถานการณ์ โควิด-19 (17 ก.ค. 64 ) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,082 ราย ติดเชื้อสะสม 391,989 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,240 ราย และหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 6,327 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด