svasdssvasds

หมอธีรวัฒน์ เผย เด็กชายไม่มีโรค
เสี่ยงหัวใจอักเสบจากวัคซีนมากกว่าผู้หญิง

นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยผลการเก็บข้อมูลฉีดวัคซีน mRNA ในเด็กอายุ 12 - 17 ปี ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย พบว่า ในเด็กผู้ชายมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าผู้หญิง ชี้ ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าติดโควิด19

นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊ก

รายงานการวิเคราะห์อาการหัวใจผิดปกติ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จาก University of California ภาควิชา Physical Medicine and Rehabilitation รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน mRNA
ในเด็ก 12 - 17 ปี ที่ไม่มีโรคประจำตัว
1 มกราคม - 18 มิถุนายน 2564
แล้วที่มีอาการ เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

เด็กผู้ชายอายุ 12 ถึง 15   = 162.2 คน ต่อล้าน

เด็กผู้ชายอายุ 16 ถึง 17   =      94 คน ต่อล้าน

เด็กผู้หญิงอายุ 12 ถึง 15  =   13.0 คน ต่อล้าน

เด็กผู้หญิงอายุ 16 ถึง 17  =   13.4 คน ต่อล้าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สุดท้ายหมอแนะ ทางเลือกในการรับวัคซีน ในเด็ก อายุ 3 ขวบขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจาก หัวใจอักเสบ
ควรเป็น เชื้อตาย 2 เข็ม และตามด้วย mRNA น้อยสุดเข้ากล้ามเนื้อ 1/4โดส พิสูจน์แล้วได้ผล หรือ 1/10 ทางชั้นผิวหนังก็ได้ผล และ ปลอดภัยกว่า

related