svasdssvasds

หมอธีระวัฒน์ เผยสถิติเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีด ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

หมอธีระวัฒน์ เผยสถิติเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีด ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยสถิติความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" จาก CDC สหรัฐ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์น่า

ในการรวบรวมจาก CDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายในเจ็ดวันจาก ไฟเซอร์ โมเดนา

(23 มิถุนายน 2564)

ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี

ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส

ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

ช่วงอายุ 18 ถึง 24

ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39

ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี

ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี

7.34 ต่อ 1.18

ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี

3.96 ต่อ 1.81

ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี

1.11 ต่อ 0.96

อายุ 65 ปีขึ้นไป

0.61 ต่อ 0.46

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หมอธีระวัฒน์ เผย เด็กอายุ 2 - 18 ปี ควรฉีดวัคซีนชนิดไหนปลอดภัยที่สุด

• หมอธีระวัฒน์ เผยหากฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วยังติดเชื้อ อาจต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3

• "หมอธีระวัฒน์" ชี้การรักษาโควิด-19 ต้องคิดนอกกรอบ แต่ไม่ควรออกนอกลู่

CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564

มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก

มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง

เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน

ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

 อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน

 

 ทางเลือกสำหรับประเทศไทยในเด็กตั้งแต่อายุสามขวบขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอาจจะเป็นวัคซีนเชื้อตายสองเข็มแต่เนื่องจากไม่สามารถคุมเดลต้าได้ จึงตามด้วยไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ในปริมาณน้อยที่สุดคือหนึ่งส่วนสี่โดส เข้ากล้าม ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลหรือจะใช้ขนาดหนึ่งในห้าหรือหนึ่งใน 10 ทางชั้นผิวหนังก็ได้ผลเช่นกัน (เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ในประเทศไทย)

Cr.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

related