Spring News

เสียงจากผู้ใช้บริการจริงกับสถาบันอาหาร ช่วยให้ธุรกิจอาหารดีขึ้นยังไง?

25 พ.ค. 2565 เวลา 2:00 น. 31

สถาบันอาหาร ช่วยให้ธุรกิจอาหารเราดีขึ้นยังไงบ้าง? สนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก และ SMEs ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ลดข้อจำกัดในการทำธุรกิจ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

       หลายตอนที่เราได้นำเสนอทำให้ทราบว่า สถาบันอาหาร มีบริการอะไรบ้าง? ที่ตอบโจทย์ช่วยในการยกระดับคุณภาพ ธุรกิจอาหาร แต่เราจะติดต่อขอใช้บริการอย่างไร?
ใครคือกลุ่มเป้าหมาย?
       ไปฟังเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่ได้รับฟัง คำแนะนำจากสถาาบันอาหารว่า เขาใช้บริการอะไรบ้าง บริการของสถาบันอาหารดีจริงไหม ทำให้ธุรกิจของเขาดีขึ้นได้เพราะอะไร? เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

       โดยในปีนี้มีบริการตอบโจทย์ทิศทางตลาดที่กำลังเติบโต เช่น การให้คำปรึกษาการจัดทำ COA ของกัญชง กัญชา ตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ รับรองเครื่องหมาย วีแกน Plantbase เป็นต้น  สนใจดูรายละเอียดได้ที www.nfi.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด