svasdssvasds

ยกเลิกสวมหน้ากากอนามัย ใส่ต่อ หรือ พอแล้ว? หมอมนูญเตือน "โควิดกำลังขาขึ้น"

หลังราชกิจจาฯ ประกาศคลายล็อกสวมหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ ยกเว้นที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี คนเยอะ หรือป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ แต่ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ เตือน อย่าเพิ่งถอดแมสก์ เพราะโควิดกลับมาขาขึ้นแล้ว

ถอดแมสก์กันทำไม โควิดกำลังขาขึ้นนะ? อยากถามว่า จะใส่ต่อ หรือ พอแค่นี้คะ? คุณผู้ชม อยู่ทีมไหนกันบ้าง? เม้นเข้ามาหน่อย เพราะหมอมนุญฝากเตือน เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

หลัง ราชกิจจาฯ ประกาศเมื่อวาน ผ่อนคลายสวมแมสก์ ได้แล้ว  ใส่ตามความสมัครใจ มีผลทันที ใส่เมื่ออยู่ที่
- แออัด คนเยอะ ระบบระบายอากาศไม่ดี ป่วย
แต่ก็มีบางที่ ที่ยังคงขอความร่วมมือให้สวม เช่น BTS

นำมาสู่คำถามที่ว่า ใส่แมสก์ต่อดีไหม ใส่ทำไม ?
ฟังคำแนะนำจาก นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ 

related