svasdssvasds

มนุษย์เงินเดือนก่อนลาออก ต้องรู้ RMF for PVD กับ บลจ.ทิสโก้ ดียังไง?

มนุษย์เงินเดือนที่กำลังจะลาออกต้องรู้ ถ้าไม่อยากทิ้งเงินออม PVD กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าเดิม ทำไงได้บ้าง? โอนย้ายมาที่ RMF for PVD กับ บลจ.ทิสโก้ ได้ง่ายๆ ลงทุนต่อเนื่อง ไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ต้องเริ่มออมใหม่ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ PVD  คืออะไร?
       ตามปกติ หากเราเป็นพนักงานบริษัท ได้รับเงินเดือน ทุกๆเดือน เคยดูไหมว่าบริษัทหักค่าอะไรในเงินเดือนของเราออกไปบ้าง

       1 ในนั้นอาจจะมีช่อง PVD หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะสามารถออมเงินเรา ไว้ใช้ยามแก่ โดยมีนายจ้างสมทบให้ครึ่งหนึ่ง นำไปลดหย่อนภาษีได้อีก แต่ข้อแม้คือ ห้ามขายก่อนอายุครบ 55 ปี และต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

       ดีมากๆใช่ไหมล่ะ แต่บางคนมีเหตุต้อง ลาออกจากงาน, ย้ายที่ทำงาน, เกษียณอายุจากการทำงาน หรือนายจ้างยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้เราต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราเคยทำไว้ ส่งผลให้ เสียผลประโยชน์ต่างๆมากมาย   แล้วเราจะจัดการยังไงดี ?  มี 2 ทาง

1.อย่าเพิ่งเปลี่ยน บลจ.เดิม (แค่ไม่ได้ดิวผ่านบริษัท)
แต่เสียค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท พอได้งานใหม่ ก็เอาเช็คย้ายไปเข้ากองทุนกับบริษัทใหม่

หรือ

2.ย้ายเงินลงทุนไปกองทุน RMF for PVD
ย้ายเงินไปลงทุนต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี

RMF for PVD คืออะไร?
       กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เราสามารถโอนย้ายเงินลงทุน มาลงทุนต่อได้เลย ภายใน 30 วัน จากวันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง  อย่างของ บลจ.ทิสโก้ ก็มี RMF for PVD มากมายหลายกองทุนให้เลือก  
มนุษย์เงินเดือนก่อนลาออก ต้องรู้ RMF for PVD กับ บลจ.ทิสโก้ ดียังไง?

ข้อดีของ RMF for PVD กับ บลจ.ทิสโก้ คือ

- เราสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ตามสินทรัพย์ที่เราต้องการ
สูง เน้นลงทุนหุ้นไทย, กลาง ลงทุนในกองทุนผสม, ต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคงเงินไว้ ปีละ 500
- ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องจาก PVD (เพราะต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปี การโอนย้ายนี้จะนับต่อจากการลงทุน PVD ที่ลงทุนไปเลย ไม่เริ่มใหม่ และต้องลงทุนต่อเนื่อง ถึงอายุ 55 ปี  และไม่สามารถย้ายกลับไป PVD ได้อีก)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มนุษย์เงินเดือนก่อนลาออก ต้องรู้ RMF for PVD กับ บลจ.ทิสโก้ ดียังไง?

พิเศษ ตอนนี้ RMF for PVD ของ บลจ.ทิสโก้ เขามีโปรโมชั่น 
ตั้งแต่ 3 ก.ค. - 29 ธ.ค. 66 มียอดเงินโอนย้ายเข้า RMF for PVD ทุกๆ 50,000 บาท
รับหน่วยลงทุนกองทุนรวม TSF-A 100บาท

ใครสามารถโอนย้ายมา RMF for PVD ได้บ้าง?
1.ผู้ที่ออกจากงาน
2.ย้ายงาน
3.เกษียณ
4.นายจ้างเลิกกิจการ , เลิกกองทุน
5.ไม่ต้องการคงเงินไว้ในกองทุนเดิม


ก่อนลงทุนควรเตรียมตัวยังไงบ้าง?

1.เลือกลงทุนที่เหมาะสมตัวเอง
อายุ / ความเสี่ยง / ระยะเวลา / ผลตอบแทนที่คาดหวัง
2.ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนจาก Fund fact sheet
3.ดูว่าเป็นกองทุนประเภท RMF For  PVD หรือไม่?

ขั้นตอนการโอนย้ายมา RMF for PVD บลจ.ทิสโก้ ง่ายมากๆผ่าน APP  Tisco my funds

มนุษย์เงินเดือนก่อนลาออก ต้องรู้ RMF for PVD กับ บลจ.ทิสโก้ ดียังไง?

1. เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน APP
- กรอกเลขโทรศัพท์ รับ OTP
- เลือก RMF for PVD
- กรอกข้อมูล + แสดงบัตรประชาชน
- ทำแบบประเมินความเหมาะสมการลงทุน
- กรอกข้อมูลการโอนย้ายกองทุน
- ผูกบัญชีธนาคาร

2.  ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ผ่าน VDO call

3. นำ QR code ไปยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven

4. นำเอกสารใน E-mail ไปยื่นกับ บริษัทนายจ้าง/ บลจ. ต้นทาง ที่โอนมา 

หรือติดต่อที่ บลจ.ทิสโก้   (ทิสโก้ ทาวเวอร์ สาทร ชั้น 9)

       *** สุดท้ายนี้ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) 

       กรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนกำหนดเวลา 

       ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

related