svasdssvasds

น้ำท่วมต้องระวัง!!! วิธีป้องกันการจมน้ำช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

น้ำท่วมต้องระวัง!!! วิธีป้องกันการจมน้ำช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

ตอนนี้บางจังหวัดอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องเตรียมตัวและระวัง เรื่องการจมน้ำ ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในช่วงที่น้ำท่วมจึงควรระมัดระวัง

น้ำท่วมต้องระวัง!!! วิธีป้องกันการจมน้ำช่วงสถานการณ์น้ำท่วม จากข้อมูลการศึกษาวิจัยผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2560 มีจำนวน 222 ราย ร้อยละ 94 เกิดจากการจมน้ำ โดยในกลุ่มผู้ใหญ่มีสาเหตุมาจากการออกไปหาปลา หาหอย มากที่สุด รองลงมาคือ ถูกกระแสน้ำพัด ในกลุ่มเด็กเกิดจากการเล่นน้ำมากที่สุด กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีคำแนะนำในการป้องกันการจมน้ำในช่วงน้ำท่วม ดังนี้

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

-ไม่ควรหาปลาหรือสัตว์น้ำช่วงน้ำไหลหลาก

-ไม่ควรลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว

-ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาในช่วงภาวะน้ำท่วม เพราะเสี่ยงให้เกิดตะคริวสูง และการเมสุรายังทำให้เสียการทรงตัวและอาจทำให้จมน้ำได้

-ห้ามเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วม ระดับเพียง 6 นิ้ว ก็ทำให้เสียหลักล้มได้

-ห้ามเด็กลงเล่นน้ำ เพราะอาจพลัดตกหรือถูกน้ำพัดได้

-อพยพไปพื้นที่สูงหรือออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วม

-หากจำเป็นต้องเกินทางช่วงน้ำท่วม ควรเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมเพื่อป้องกันการจมน้ำ เช่น เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง แกลลอนเปล่าปิดฝาและผูกเชือก เพื่อช่วยในการลอยตัว

-ควรเดินทางกันเป็นกลุ่มเผื่อช่วยเหลือกันเวลาฉุกเฉิน

-คนที่มีโรคประจำตัว ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ขณะเกิดเหตุ เช่น โรคลมชัก เครียด ความดันโลหิตต่ำ ไม่ควรอยู่ตามลําพัง

-ติดตามข้อมูลข่าวสาร สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

Cr. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

related