svasdssvasds

รู้ไหมยารักษาโรคชนิดไหนบ้าง ต้องกินให้หมด ?

รู้ไหมยารักษาโรคชนิดไหนบ้าง ต้องกินให้หมด ?

เรื่องยารักษาโรคอาจมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ว่าต้องกินให้หมดหรือไม่ และบางคนหลังจากอาการเจ็บป่วยหลายคนแล้วหยุดยาทันทีนั้นอาจไม่ใช่เรื่องดีสำหรับยาบางชนิด

เรามีคำแนะนำจาก ภก.ชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล มาฝาก 

ยารักษาโรค ยาฆ่าเชื้อ

ไม่ควรหยุดยาฆ่าเชื้อเอง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วเพราะจะทำให้เชื้อก่อโรคที่หลงเหลืออยู่ พัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาส่งผลให้ต้องใช้ยาที่แรงขึ้นและอาจมีผลข้างเคียง

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ยาสำหรับโรคประจำตัว

ยามีหน้าที่ควบคุมอาการหรือป้องกันการดำเนินโรคที่แย่ลง เช่น ยาลดความดันเลือด ยาลดไขมันและยากันชัก หากหยุดยา อาจทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้น จนอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องกินให้หมด

ปกติแล้ว แพทย์และเภสัชกรจะแนะนำข้อบ่งใช้และวิธีการใช้ยาดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยจากการใช้ยา

Cr. ภก.ชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล