svasdssvasds

รู้ไหม มือ อาจเป็นพาหะนำโรค อย่าใช้มือปิดปากเวลาไอจาม!

รู้ไหม มือ อาจเป็นพาหะนำโรค อย่าใช้มือปิดปากเวลาไอจาม!

ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 การล้างมือบ่อยๆ ช่วยป้องการเชื้อโรคได้ และที่เราควรให้ความสำคัญกับการล้างมือนั่นก็เพราะว่า มือ เป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ตลอดทั้งวันจึงเป็นพาหะนำโรคได้

รู้ไหม มือ อาจเป็นพาหะนำโรค อย่าใช้มือปิดปากเวลาไอจาม!
-เวลาไอจามใส่มือ เชื้อโรคจะติดมือ เมื่อไปสัมผัสสิ่งอื่น เช่น ปุ่มลิฟต์ ราวบันได เชื้อโรคจะเกาะสิ่งนั้น พอใครไปสัมผัสต่อ ก็จะติดเชื้อโรคได้

-ควรควรใช้ทิชชูปิดปากเวลาไอจาม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

-ถ้าไม่มีทิชชู ใช้ข้อศอกแทน โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่ง มาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม ใช้มุมข้อศอกและต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก

-เมื่อไอจามเสร็จแล้วต้องรีบล้างมือ โดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในทันที

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข