svasdssvasds

ช่วง Work From Home ประชุมออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยข้อมูลไม่รั่วไหล

ช่วง Work From Home ประชุมออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยข้อมูลไม่รั่วไหล

ในช่วงที่ Work From Home การติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกสบาย ลดการเดินทางพบปะผู้คนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งการประชุมออนไลน์อาจพบบุคคลที่แอบเข้ามาเอาข้อมูล เรามีคำแนะนำในการประชุมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยมาฝาก

ช่วง Work From Home ประชุมออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยข้อมูลไม่รั่วไหล เพื่อให้การ Work From Home มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีคำแนะนำจากกองปราบปรามในการประชุมออนไลน์ให้มีความปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล ดังนี้

ตั้งค่าเพื่อความปลอดภัย (Setting)

-ตั้งค่าไม่ให้คนอื่น นอกจากผู้จัดการประชุม (Host) แชร์หน้าจอได้
-ตั้งค่าไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแชร์ไฟล์กันได้
-ตั้งค่าไม่ให้คนที่ถูกให้ออกจากห้องกลับเข้ามาอีก

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สิ่งที่ควรทำ

-สร้างรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เริ่มการประชุม
-หมั่นตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่อยู่ในห้องประชุม หากพบบุคคลไม่พึงประสงค์ให้รีบรายงานให้ผู้จัดการประชุม (Host)
-อัปเดตโปรแกรมอยู่เสมอ
-อบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งที่ไม่ควรทำ 

-ไม่ควรเปิดให้การประชุมของท่านเป็นแบบ “สาธารณะ”
-ไม่แชร์ลิงก์หรือรหัสประจำห้องบน “พื้นที่สาธารณะ”

ที่มา: กองบังคับการปราบปราม