svasdssvasds

All about you รีแบรนด์สู่บิวตี้สโตร์ clean beauty ปลอดสาร ดีกับสิ่งแวดล้อม

All about you รีแบรนด์สู่บิวตี้สโตร์ clean beauty ปลอดสาร ดีกับสิ่งแวดล้อม

ยุคนี้เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงวงการความงามจึงได้มีการให้ความสำคัญกับส่วนผสมในเครื่องสำอางต้องไม่มีส่วนผสมอันตราย ไม่ทดลองในสัตว์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

All about you รีแบรนด์สู่บิวตี้สโตร์ clean beauty ปลอดสาร ดีกับสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิดที่คิดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดมลพิษ เป็นแรงบันดาลใจให้ All about you บิวตี้สโตร์สายเนเชอรัล รีแบรนด์เข้าสู่การเป็น Selector of Clean Beauty ที่มุ่งเน้นสินค้าที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนแต่ในความเป็นจริงนั้นผลิตภัณฑ์ความงามที่ปลอดภัยสามารถมีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ได้ ซึ่งต้องมีการรับรองและพิสูจน์ว่าปลอดภัย

นอกจากตัวสารนั้นๆ จะปลอดภัยแล้ว ยังต้องใส่มาในปริมาณที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นเราจึงตัดสินใจรีแบรนด์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำเรื่องคลีนบิวตี้ในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าของเรา โดยที่เรายังคงความพิถีพิถันในการคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ เรามีกระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นขึ้น มีรายชื่อของส่วนผสมที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

All about you รีแบรนด์สู่บิวตี้สโตร์ clean beauty ปลอดสาร ดีกับสิ่งแวดล้อม

Clean Beauty คืออะไร

คลีนบิวตี้ คือผลิตภัณฑ์ความงามที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องใช้ส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมสังเคราะห์หรือส่วนผสมธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์คลีนบิวตี้ต้องมีคุณสมบัติตาม 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย (Non-Toxic ingredient)

2. ฉลากที่โปร่งใส (Transparent label)

3. ไม่ทำการทดลองในสัตว์ (Cruelty free)

4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)

All about you รีแบรนด์สู่บิวตี้สโตร์ clean beauty ปลอดสาร ดีกับสิ่งแวดล้อม

คุณกฤษฎิ์พนธ์ เมฆภานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและจัดการเชิงกลยุทธ์ ร้าน All About You กล่าวถึงจุดเด่นของร้าน All About You และอนาคตทิศทางของร้านว่า “จุดเด่นของร้าน All About You คือ ความพิถีพิถัน ทั้งต่อการคัดสรรตัวสินค้ามาวางจำหน่าย และความพิถีพิถันของพนักงานในการดูแลลูกค้า พนักงานของเราทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ พร้อมจะทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เช่น ลูกค้ามีปัญหาผิวอะไร มีความต้องการอะไร แพ้หรือ sensitive กับส่วนผสมประเภทไหน เพื่อให้คำแนะนำลูกค้าได้ดีที่สุด และในปัจจุบันลูกค้าเองก็มีความพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น อ่านฉลากเป็น รู้ว่าตัวเองแพ้ส่วนผสมประเภทไหน รู้จักผิวตัวเองมากขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์มากขึ้น ทำให้การสื่อสารระหว่างพนักงานของเรากับลูกค้า เป็นไปในลักษณะพูดคุยสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มากกว่าจะเป็นลักษณะพนักงานแนะนำเพียงอย่างเดียว

จากช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ เราได้ปรับตัวมาตลอด ยิ่งมีการรีแบรนด์ในช่วงเวลานี้ยิ่งมีความท้าทาย ตอนนี้เทรนด์การซื้อสินค้ามาทางฝั่งออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นเราต้องรู้จักเทคโนโลยี รู้จักวิธีการ เครื่องมือในการใช้ช่องทางดิจิตอลต่างๆ รู้และเข้าใจพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค เราต้องอัพเดทตลอดเวลาดังนั้นเราจะมีการเปิดช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น มาร์เก็ตเพลสต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันช่องทางหน้าร้าน เราก็ยังให้ความสำคัญ เพื่อการดูแลลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ถ้าจะให้สรุปสิ่งที่เราได้จากการบริหารร้านตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสถานการณ์ Covid-19 นี้ นั่นคือ ต้องปรับตัว ตื่นตัว กล้าเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีสติ พร้อมตัดสินใจอยู่เสมอ”