svasdssvasds

รวมข้อกฎหมายต่างประเทศ ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

รวมข้อกฎหมายต่างประเทศ ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ในตอนนี้นีมีการปลดล็อกกัญชาในบ้านเราเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์ แต่รู้ไหมว่าในหลายประเทศ กัญชา กัญชง ยังเป็นยาเสพติดต้องห้าม และมีโทษหนักสูงสุดถึงประหารชีวิต ดังนั้นก่อนเดินทางไปต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อน

รวมข้อกฎหมายต่างประเทศ ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต รวมข้อกฎหมายต่างประเทศที่ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชากัญชง

อินโดนีเซีย

-ปรับขั้นต่ำ 1 พันล้านรูเปียห์

-โทษจำคุก 5 ปี - ตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต

 

ญี่ปุ่น

-โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี (กรณีนำเข้า/ส่งออก)

-โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน (กรณีจำหน่าย)


เวียดนาม

- โทษปรับ 5,000,000 - 500,000,000 เวียดนามด่ง

- โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต


เนปาล

-โทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือน - 10 ปี

- โทษปรับ 2,000 - 100,000 รูปี


เกาหลีใต้

- โทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือตลอดชีวิต (กรณีลักลอบนำเข้า)

- โทษจำคุกอย่างน้อย 1 ปี (กรณรปลูก/จำหน่าย)

- โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศ ห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก (กรณีครอบครองหรือเสพ)

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สิงคโปร์

- โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรณีครอบครองหรือเสพ)

- โทษประหารชีวิต (กรณีลักลอบค้า/นำเข้า/ส่งออก)


สหราชอาณาจักร

-โทษจำคุก 5-14 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ


จอร์แดน, อิรัก, ปาเลสไตน์

- โทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายท้องถิ่น (กรณีครอบครองหรือเสพ)


บรูไนฯ

-โทษจำคุกอย่างต่ำ 20 ปี สูงสุด 30 ปี และโบย 15 ครั้ง หรือโทษประหารชีวิต (กรณีลักลอบนำเข้า)


กัมพูชา

- โทษปรับ 100 ล้านเรียล

- โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต

ออสเตรเลีย

- โทษจำคุกและปรับ (กรณีนำเข้ากัญชา)

หมายเหตุ: บุคคลทั่วไปสามารถนำเข้ากัญชงได้เฉพาะบางรายการ


เซเนกัล, โกตดิวัวร์, บูร์กินาฟาโซ, กินี, กินี-บิสเซา, มาลี, แกมเบีย, เชียร์ราลีโอน, โตโก, กาบอง, กาบูร์เวร์ดี, ไลบีเรีย, ไนเจอร์

- โทษตามกฎหมายประเทศนั้น ๆ ทั้งจำคุกและปรับ

รวมข้อกฎหมายต่างประเทศ ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

Cr. กระทรวงการต่างประเทศ