svasdssvasds

สหรัฐฯ วิเคราะห์ว่า Long COVID เป็น “ภัยพิบัติทางสุขภาพระดับชาติถัดไป”

สหรัฐฯ วิเคราะห์ว่า Long COVID เป็น “ภัยพิบัติทางสุขภาพระดับชาติถัดไป”

เมื่อไม่นานนี้ มูลนิธิไกเซอร์ แฟมิลี (Kaiser Family Foundation) ได้วิเคราะห์ว่าอาการลองโควิด (Long COVID) เป็น “ภัยพิบัติทางสุขภาพระดับชาติถัดไป” และเป็น “โรคระบาดใหญ่หลังโรคระบาดใหญ่”

Cr.xinhua บทความจากมูลนิธิไกเซอร์ แฟมิลี (Kaiser Family Foundation) ระบุว่าอาการลองโควิดเกี่ยวพันกับอาการทุพพลภาพต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่วัยทำงานในสหรัฐฯ จำนวน 10-33 ล้านคน โดยผลสำรวจพบมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ที่มีอาการลองโควิดได้ออกจากงานหรือมีชั่วโมงทำงานลดลง

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ชี้ว่าลองโควิดไม่ใช่อาการเดี่ยวๆ แต่เป็นปัญหาสุขภาพที่มีขอบเขตกว้าง ใหม่ กลับมาเป็นอีก หรือเป็นต่อเนื่อง ซึ่งผู้คนจะมีอาการนี้หลังติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19