Breaking ข่าว ข่าวภาคเหนือ

Breaking News : ผลชันสูตร “ช่วงช่วง” หัวใจล้มเหลว ไทยดูแล “หลินฮุ่ย” ต่อไป

วันนี้ (8 ต.ค. 62) สวนสัตว์เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิต ของช่วงช่วง แพนด้ายักษ์เพศผู้ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่า สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยทันที ผ่านการชันสูตรและวินิจฉัยโรคของคณะผู้เชี่ยวชาญไทย-จีน พบว่า ภาวะทางโภชนาการของช่วงช่วงอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบบาดแผลภายนอก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม สาเหตุการเสียชีวิต เนื่องมาจากภาวะหัวใจสัมเหลว ส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่งกายขาดออกซิเจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ลำดับต่อไปทั้งฝ่ายไทย-จีน จะดำเนินการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลังตาม “ความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปภัมภ์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะดำเนินการชดเชยสำหรับการเสียชีวิตของแพนด้าช่วงช่วง โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน จะตำเนินการเรื่องการดูแลแพนด้าหลินฮุ่ยให้ดีที่สุดต่อไป

อนึ่ง สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทำการแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ส่วนฝ่ายไทยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเดียวกันของทั้งสองฝ่าย