14 ปี สถานการณ์รุนแรงภาคใต้ เหตุร้ายจะหมดหรือไม่?

04 ม.ค. 2561 เวลา 5:33 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

  วันนี้ (4 ม.ค. 60) เป็นวันครบรอบ 14 ปี สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งฝ่ายความมั่นคง เชื่อว่าภายในปี 2562 จะสามารถคืนพื้นที่ได้ ขณะที่ประชาชนยังคงไม่มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ จะหายไปจากพื้นที่จริง ๆ เหตุคาร์บอมบ์ บริเวณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 56 คน เป็นเหตุการณ์ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่า เป็นสัญญาณแรกที่ทำให้ทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาแสดงพลังต่อต้านความรุนแรง และนับจากนั้นมาความรุนแรง ที่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ ได้หายไปจากพื้นที่ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th เข้าสู่ปีที่ 14 นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืน จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในตำบลปิเหล็ง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 มีเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นทั้งหมด 19,579 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6,687 ราย ได้รับบาดเจ็บ 13,229 ราย ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th หากย้อนเฉพาะสถิติจาก 3 ปี หลัง ปี 2558 พบว่า เกิดเหตุการณ์ 945 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 316 ราย ได้รับบาดเจ็บ 585 ราย ปี 2559 มีเหตุการณ์ 815 ครั้ง มีเสียชีวิต 309 ราย ได้รับบาดเจ็บ 630 ปี 2560 เกิดเหตุการณ์ 545 ครั้งเสียชีวิต 235 ราย ได้รับบาดเจ็บ 356 ราย จำนวนตัวเลขของการก่อเหตุ และความสูญเสียลดลงทุกปี ซึ่งกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มองว่า ภายในปี 2562 จะสามารถเสริมสร้างสันติสุข และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ขณะที่ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ตลอด 13 ปี ยังมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จำนวนตัวเลขลดลง แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่น้อยกว่าในอดีต ไม่อาจยืนยันได้ว่า เหตุร้ายจะหมดไปในปี 2562 อย่างที่คาด ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ทั้งนี้ ในปีหน้า นายดุลเลาะ แวมะนอ แกนนำ BRN จะเข้ามาร่วมพูดคุยชุดสันติสุข ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า แนวโน้มของสถานการณ์ของในปีหน้าจะดีขึ้น ตามที่นายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ วิเคราะห์หรือไม่ จะต้องจับตากันต่อไป ขณะที่ประชาชน ส่วนใหญ่มองว่า เมื่อไหร่ที่รัฐบาลแก้ปัญหา ปากท้อง เศรษฐกิจและความยุติธรรมได้ เมื่อนั้น ความสงบสุขจะเกิดขึ้น