คสช.ยกเลิกคำสั่ง - ประกาศ 9 ฉบับ ชุมนุม 5 คน - พรรคทำกิจกรรมการเมืองได้

12 ธ.ค. 2561 เวลา 2:47 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

คำสั่ง คสช. ที่ 22/2561 เรื่องให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่ 11 ธ.ค.ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. 9 ฉบับ ประกอบด้วย

1.คำสั่งคสช.ที่ 10/2557

เรื่องห้ามกระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการทางการเงิน เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็น แก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมลงวันที่ 24 พ.ค. 2557 (ยกเลิกห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ปัจจุบัน คือประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติ)

2.คำสั่งคสช.ที่ 26/2557

เรื่องห้ามกระทำการใดๆหรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล (ยกเลิกการห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หัวหน้าพรรคเกียน และจ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ)

3.คำสั่งคสช.ที่ 39/2557

เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวกับคสช.ลงวันที่ 25 พ.ค. 2557 คือการยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่คสช.กักตัว และได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนให้ต้องมารายตัว และหากไม่มาก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ประกาศคสช.ที่ 40/2557

เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ ลงวันที่ 25 พ.ค. 57 คือการยกเลิกกรณีบุคคลที่คสช.ปล่อยตัวหลังกักตัวไว้ครบ 7 วันตามกฎอัยการศึก และต้องไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ห้ามร่วมชุมนุมและสนับสนุนการทำกิจกรรมทางเมือง (หากผิดเงื่อนไขจะถูกระงับการทำธุรกรรม และอาจถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 4 หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ)

5.ประกาศคสช.ที่ 57/2557

เรื่องพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ มีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เฉพาะข้อ 2 คือยกเลิกการห้ามไม่ให้พรรคการเมืองจัดประชุม หรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการจัดตั้ง จดทะเบียนพรรค และระงับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

6. คำสั่งคสช.ที่ 80/2557

เรื่องให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 คือยกเลิกการห้ามนักการเมือง 18 คน ประกอบด้วย 1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 2.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 5.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 6.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 7.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 8.นางธิดา โตจิราการ 9.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 10.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 11.นายจุติไกรฤกษ์ 12.นายศิริโชค โสภา 13.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 14.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 15.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 16.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 17.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ18.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเคลื่อนไหว หรือประชุมทางการเมือง หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

7.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3 /2558

เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2558 เฉพาะข้อ 12 คือยกเลิกการห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

8.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560

เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 เฉพาะข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 คือยกเลิกการห้ามพรรคจัดประชุมใหญ่ จัดตั้งสาขาพรรค ประชุมสมาชิกพรรค หรือพรรคที่จะตั้งขั้นใหม่ การจัดประชุมก่อตั้งพรรค ไม่ต้องขออนุญาตคสช.

9.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561

เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย. 2561 เฉพาะข้อ 6 ก็คือการยกเลิกการห้ามพรรคหาเสียง หรือประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งภายในพรรค และสมาชิกพรรค

การยกเลิกตามคำสั่งที่ 3 ,4 และ 6 ให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่กำหนดห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใดละเว้นการเคลื่อนไหว หรือประชุมทางการเมือง หรือห้ามการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลใดตามประกาศและคำสั่งดังกล่าวที่ห้ามหรือให้ละเว้นในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกประกาศและคำสั่งทั้ง 9 ฉบับ ไม่กระทบถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไปก่อนการยกเลิกโดยคำสั่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด