ตม.เผย นักท่องเที่ยวใช้สนามบินดอนเมือง ช่วงสงกรานต์ สูงกว่า ปี 2560

22 เม.ย. 2561 เวลา 4:57 น.

ตำรวจ ตม. เผยยอดนักท่องเที่ยว ใช้สนามบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากกว่าปี 2560 ยอดนำโด่งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รองผู้บังคับการตำรวตรวจคนเข้าเมือง 2 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายนที่ผ่าน เพื่อสกัดผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไม่ให้ผ่านเข้าไปสร้างความเดือดร้อนในประเทศอย่างเต็มที่

ตำรวจ ตม. เผยยอดนักท่องเที่ยว ใช้สนามบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากกว่าปี 2560 ยอดนำโด่งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

โดย พบว่า ในช่วงวันที่ 12 - 16 เมษายน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประเทศ ผ่านด่าน ตม.สุวรรณภูมิ ทั้งสิ้น 683,260 คน เป็นคนไทย 192,489 คน ต่างชาติ 490,771 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2560 ร้อยละ 6.96

ตำรวจ ตม. เผยยอดนักท่องเที่ยว ใช้สนามบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากกว่าปี 2560 ยอดนำโด่งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ขณะที่ ด่าน ตม.ดอนเมือง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออก 5 วัน รวม 234,600 คน เป็นคนไทย 79,383 และต่างชาติ 155,217 คน ซึ่งยอดดังกล่าวสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ยอดสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะ สนามบินดอนเมือง มีสายการบินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสายการบิน Low cost airline และ สายการบินเหมาลำ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนิยมใช้เดินทางจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางเข้าออกประเทศ ที่ดอนเมือง ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต

ตำรวจ ตม. เผยยอดนักท่องเที่ยว ใช้สนามบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากกว่าปี 2560 ยอดนำโด่งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ขณะเดียวกัน การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ ด่าน ตม.สุวรรณภูมิ และดอนเมือง ไม่ได้รับคำตำหนิจากผู้เดินทางแต่อย่างใด แม้จะมีการสะสมของปริมาณผู้โดยสารเข้าออกประเทศในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น แต่ เจ้าหน้าที่ ตม.ทุกนาย สามารถเร่งตรวจระบายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงกระแสตอบรับการสร้างบรรยากาศชุดไทยและผ้าพื้นเมืองของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังได้รับคำชมเชยผ่านทางโซเชียล เป็นกำลังใจอีกด้วย

ตำรวจ ตม. เผยยอดนักท่องเที่ยว ใช้สนามบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากกว่าปี 2560 ยอดนำโด่งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ส่วนงานความมั่นคง ได้สกัดชาวต่างชาติ ที่เสี่ยงต่อการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาลักลอบทำงาน หรือ เสี่ยงต่อการกระทำผิด เฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยปฏิเสธการเข้าเมือง ประมาณ 30 ราย จับกุมทั้งสิ้น 7 ราย เป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอม 2 ราย เป็น คาแมรูน 1 ราย และ กานา 1 ราย ที่เหลือเป็นการจับกุมตามหมายจับ 5 ราย