ข่าว

กรมการปกครองกวาด 4 รางวัล วันต่อต้านการค้ามนุษย์

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ กรมการปกครอง และหน่วยงานในสังกัด ได้รับรางวัล 4 รางวัล

วันนี้ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ทั้งพนักงานกรมการปกครอง และหน่วยงานในสังกัด ได้รับรางวัล 4 รางวัลประกอบด้วย

1. สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่น” โดยมีนายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว เป็นผู้รับมอบรางวัล  2. นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมูลเมือง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 3 ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รับรางวัล “กลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” จาก “ปฏิบัติการ Black Wrist” การดำเนินคดีการล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบออนไลน์และค้ามนุษย์ โดยการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็ก จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถานีตำรวจภูธรกระโพ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

3. นายกองรบ กระทุ่มนัด นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย (อดีตสมาชิกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง) ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกัน” และ 4. นายนภัสวัต วรรณญาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง (อดีตสมาชิกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง) ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการดำเนินคดี”

โดยครั้งนี้มีร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง ได้เดินทางมาร่วมงานและแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติที่ได้รับรางวัล อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าทุกรางวัลที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และหน่วยงานในสังกัดได้รับในวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของกรมการปกครองอย่างยิ่ง เพราะเจ้าหน้าที่ทุกนายได้ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน