svasdssvasds

Zipmex ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าทำยังไงต่อ?

Zipmex ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าทำยังไงต่อ?

ก.ล.ต. ประกาศเพิกถอน Zipmex จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมเป็นต้นไป หรือนี่อาจเป็นโดมิโนของวงการคริปโทเคอร์เรนซีในไทย

SHORT CUT

  • Zipmex จะต้องโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน 15 วัน และถ้าหากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ทาง Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบอีก 30 วัน
  • Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ โดยลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อขอรับสินทรัพย์คืนกับ ก.ล.ต. ได้ด้วย
  • Trade wallet จะต้องติดต่อกับ Zipmex ทางอีเมล [email protected] วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 
  • Z-wallet ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ติดต่อ 1207 กด 8

ก.ล.ต. ประกาศเพิกถอน Zipmex จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมเป็นต้นไป หรือนี่อาจเป็นโดมิโนของวงการคริปโทเคอร์เรนซีในไทย

Zipmex ถูก ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทำการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ซึ่งเราอยากชวนมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Zipmex บ้าง

Zipmex ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะอะไร?

เนื่องจากบริษัท Zipmex มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า และขาดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)

และถึงแม้ว่าทาง ก.ล.ต. จะได้มีมติสั่งให้ Zipmex ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ แม้ว่า ก.ล.ต. มีมติให้ระงับใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อให้ Zipmex แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม

ส่งผลให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่า Zipmex ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตามคำสั่ง และได้ยื่นมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex และสั่งให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยทาง Zipmex จะต้องโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน 15 วัน และถ้าหากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ทาง Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบอีก 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดข้างต้น พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. ให้รับทราบ

ทั้งนี้ Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ โดยลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

การเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) น่าจะส่งผลกระทบหลายด้านต่อวงการ Crypto ในประเทศไทยได้ดังนี้

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนคริปโทฯ นักลงทุนอาจเสียความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตในประเทศไทย เพราะการเพิกถอนใบอนุญาตของ Zipmex ซึ่งเคยเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนอาจปรับกลยุทธ์ในการลงทุน โดยศึกษาความเสี่ยงอย่างละเอียดมากขึ้น และพิจารณากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่น

ความเข้มงวดของ ก.ล.ต. กรณีนี้อาจทำให้หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต และกระตุ้นให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

ตลาดคริปโทฯสะเทือน นักลงทุนและผู้ใช้บริการของ Zipmex อาจต้องย้ายไปใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างผู้ให้บริการในประเทศไทย

ประเทศไทยยังต้องพัฒนา การเพิกถอนใบอนุญาตครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าตลาดคริปโตในประเทศไทยยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักลงทุนและผู้ใช้บริการในระยะยาว

ลูกค้า Zipmex ทำยังไงดี ต้องดำเนินการอะไรบ้าง? 

Trade wallet ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ใน Trade wallet จะต้องติดต่อกับ Zipmex ทางอีเมล [email protected]
เพื่อขอโอนสินทรัพย์ออกได้โดยตรง โดยทางบริษัทจะโอนเงินบาทไปยังบัญชีลูกค้าที่ถูกผูกเอาไว้กับบริษัทเมื่อ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

และในกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัล ทางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำที่จะสามารถโอนออกจากบัญชีได้จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม (ค่าแก๊สและค่าดำเนินการ) ในการโอนบนเครือข่ายบล็อกเชน

Z-wallet เนื่องจากปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด หลังจากที่พบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าซึ่งควรจะมีอยู่จริง (ตามที่บริษัทรายงาน) ได้ถูกโอนออกไปก่อนที่จะให้ลูกค้ากดรับ Terms and Conditions ใหม่

ซึ่งการพิจารณาความผิดดังกล่าวนี้ ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา ดังนั้น ผู้เสียหายสามารถนำข้อมูลการกล่าวโทษดังกล่าวไปประกอบการแจ้งความหรือฟ้องร้องดำเนินคดีได้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชี้เบาะแส” โทร. 1207 กด 8

ที่มา : SEC

related