svasdssvasds

ไอเดียเจ๋ง! ศรีปทุม ทำระบบตรวจวุฒิปลอม แก้ปัญหาคนไม่เรียน เอาไปใช้สมัครงาน

ไอเดียเจ๋ง! ศรีปทุม ทำระบบตรวจวุฒิปลอม แก้ปัญหาคนไม่เรียน เอาไปใช้สมัครงาน

ม.ศรีปทุม ปั้นระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ หรือ "Digital Transcript" ช่วยเช็กประวัติผู้สมัครงานว่าเรียนจริงหรือไม่ หมดปัญหารอเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัยนาน

SHORT CUT

  • ม.ศรีปทุมพัฒนาระบบเพื่อขอ Digital Transcript แบบออนไลน์
  • ลดระยะเวลาในการเดินเรื่อง เพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น
  • มีแผนเดินหน้าเชื่อมระบบกับหน่วยการศึกษาอื่นๆ

ม.ศรีปทุม ปั้นระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ หรือ "Digital Transcript" ช่วยเช็กประวัติผู้สมัครงานว่าเรียนจริงหรือไม่ หมดปัญหารอเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัยนาน

ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA พบว่า ประเทศไทยมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกประมาณ 300,000 - 350,000 คนต่อปี หากครึ่งหนึ่งของบัณฑิต (ประมาณ 150,000 คน) ต้องการใช้ Transcript เพื่อสมัครงานหรือเรียนต่อ ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 3 สัปดาห์ต่อคน ในการตรวจสอบ Transcript

ดังนั้น จึงทำให้ประเทศไทยเสียเวลาในการตรวจสอบทรานสคริปต์นานถึง 450,000 สัปดาห์ต่อปี หรือประมาณ 8,653 ปี ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และจัดส่งหลายล้านบาทต่อปี 

ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ออกบริการ "Digital Transcript" หรือระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครงานหรือสมัครเรียนได้เร็วขึ้น หมดปัญหาการรอคอยเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัย และป้องกันปัญหาวุฒิปลอม นักศึกษา-ศิษย์เก่า ด้วย

ระบบป้องกันทรานสคริปต์ปลอม

 

ช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยขึ้น

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังคงสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรับพนักงานเข้าทำงาน 

ทางมหาวิทยาลัยจึงได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกผ่านระบบบริการนักศึกษาในรูปแบบของ “Digital Transcript” ด้วยการใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) มาสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

ไอเดียเจ๋ง! ศรีปทุม ทำระบบตรวจวุฒิปลอม แก้ปัญหาคนไม่เรียน เอาไปใช้สมัครงาน ทั้งนี้ ระบบ “Digital Transcript” จะเข้ามาช่วยเรื่องของงานบริการยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบแก่นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสาร ลดการใช้กระดาษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การทำงานแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ

สำหรับนักศึกษาเก่า-ใหม่ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ทั้งนี้ นักศึกษาเก่าและใหม่สามารถดาวน์โหลด Digital Transcript ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์

  1. โมบายแอป SPU
  2. เว็บไซต์ เลือกหัวข้อ “การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา” เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (DGA)
  3. ไลน์

ระบบการขอทรานสคริปต์แบบออนไลน์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกเอกสารแล้วทั้งหมด 8,481 ฉบับ รวมทั้งมีแผนที่จะสนับสนุนเชื่อม Ecosystem ระบบเอกสารการศึกษาไทยทุกระดับชั้นของกระทรวงการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการศึกษาและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนการใช้ Digital Transcript ให้แพร่หลาย

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related