svasdssvasds

APM รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกของไทย ให้บริการในสนามบิน นั่งฟรี ก.ย.นี้

APM รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกของไทย ให้บริการในสนามบิน นั่งฟรี ก.ย.นี้

APM รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกในประเทศไทย รถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมเปิดให้ใช้ได้ฟรีๆ ในเดือนกันยายนปีนี้แล้ว ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและคนเดินทาง

APM รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกในไทย กำลังจะเปิดให้บริการฟรีในเดือนกันยายนนี้ โดยรถไฟฟ้าขบวนนี้จะเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ซึ่งขณะนี้กำลังทดสอบการเดินรถก่อนจะให้บริการแล้ว

โดยรถไฟฟ้าไร้คนขับจะให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้

1.ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (peak)

2.ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นพิเศษ (surge peak) โดยจะเกิดขึ้นวันละประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นช่วงเที่ยวบินเข้าและออกพร้อมๆ กันจำนวนมาก

3. ช่วงปกติ (off peak) โดยตารางเวลา และความถี่ในการให้บริการแต่ละช่วงนั้นจะประเมินร่วมกับสายการบินต่างๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

APM รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกของไทย ให้บริการในสนามบิน นั่งฟรี ก.ย.นี้

ซึ่งรถไฟฟ้าไร้คนขับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี เพราะใช้เวลาเพียง 2 นาที ในการเดินทาง 1 กิโลเมตร และยังเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีไร้คนขับอีกด้วย ซึ่งทำให้การบริการเป็นไปได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว 

APM รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกของไทย ให้บริการในสนามบิน นั่งฟรี ก.ย.นี้ รถไฟฟ้า APM ที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมินั้น เป็นรุ่น AIRVAL ผลิตโดยบริษัท SIEMENS ใช้ระบบรางวิ่งแบบ central rail-guided มีรางจ่ายไฟ 750 VDC บริเวณกึ่งกลางทางวิ่ง มีความถี่ในการวิ่งให้บริการสูง สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระยะเบรคสั้น ล้อรถเป็นยางซึ่งจะยึดเกาะได้ดีในพื้นที่ลาดเอียง และให้เสียงที่เงียบกว่าระบบไฟฟ้าอื่นๆ น้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่ 31.223 ตัน ต่อขบวน รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 210 คนต่อขบวน แบ่งเป็น 16 คนนั่ง 194 คนยืน ซึ่งจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 3,590  คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยว

ที่มา : interlink

 

related