svasdssvasds

ทำความรู้จัก Telematics ระบบตรวจจับพฤติกรรมคนขับ ลดเสี่ยง เลี่ยงสูญเสีย

ทำความรู้จัก Telematics ระบบตรวจจับพฤติกรรมคนขับ ลดเสี่ยง เลี่ยงสูญเสีย

อุบัติเหตุบนท้องถนน กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ทำให้เกิดความสูญเสียบ่อบครั้ง ทั้งด้านชีวิต จิตใจ และทรัพย์สิน ถ้าอย่างนั้น จะเป็นไปได้ไหมถ้านำ 'เทคโนโลยีตรวจจับพฤติกรรมคนขับ' หรือ Telematics มาใช้เก็บข้อมูล ทั้งรถส่วนตัว รถขนสินค้า รถบริการ รวมถึงพฤติกรรมคนขับ

หากไม่รู้ว่า พฤติกรรมการขับขี่ของเราเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติไหม ระบบ Telematics (เทเลเมติกส์) ที่ใช้เก็บข้อมูลรถ ตรวจจับพฤติกรรมคนขับ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่บอกและรายงานแบบเรียลไทม์ได้ และเช่นเดียวกัน หากรถเกิดอุบัติเหตุก็สามารถบอกได้ว่า ลักษณะการขับขี่ก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไร คนขับหลับใน เมาแล้วขับหรือไม่ ฯลฯ

Telematics คืออะไร

Source : Unsplash

Telematics เป็นคำผสมระหว่าง Telecommunication (โทรคมนาคม) และ Information (ข้อมูล, สารสนเทศ) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลการใช้ยานพาหนะ พฤติกรรมคนขับ ด้วยหลายเทคโนโลยี เช่น GPS (Global Positioning System), GIS, IoT Solution, Cloud Computing และแสดงข้อมูลผ่าน Dashboard ได้แบบเรียลไทม์ 

Telematics สื่อถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระยะไกล เมื่อนำมาใช้กับยานพาหนะ Telematics ก็คือระบบที่อ่านข้อมูลจากตัวรถยนต์แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบจัดการยานพาหนะ หรืออธิบายให้เข้าใจง่าย คือ เทคโนโลยีที่ใช้สื่อสารระหว่างรถและผู้ควบคุมรถ และสามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันได้ 

Telematics เป็นที่รู้จักในมุมของโซลูชันติดตามยานพาหนะในเชิงพาณิชย์ มีประโยชน์หลักๆ ดังนี้

 • Tracking : ช่วยให้รู้ตำแหน่งรถ ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว, รถบริการสาธารณะ, รถขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์ 
 • Safety : ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนขับและยานพาหนะจากการมี Data และทำให้รู้พฤติกรรมคนขับ
 • Cost : ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านขนส่งวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น จึงประหยัดทั้งเวลาและเงิน 
 • Maintenance : ช่วยดูแลรักษายานพาหนะให้ใช้งานได้นานขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยช่วยให้รู้ว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติ ร้อนเกินไป หรือมีบางอย่างผิดปกติ
 • Job history : ช่วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถ รวมถึงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ด้วยอินเทอร์เน็ตไร้สายและเทคโนโลยี "กล่องดำ" 

............................................................................

อ่านเพิ่มเติม

............................................................................

การทำงานของ Telematics ต้องอาศัยนวัตกรรมด้าน IoT และเทคโนโลยีการสื่อสาร

AutoPi Developer Kit SocketCAN, AutoPi | Source : Pexels

หรือถ้าให้มองอีกมุมก็คือ เป็นระบบที่ต้องใช้โซลูชันที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประกอบกันในติดตามการขับขี่ เก็บข้อมูล และประมวลผล อย่าง Internet of Thing, Cloud Service, CyberSecurity และ Big Data Analytics เพื่อการส่ง-รับ-จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างรวดเร็ว โดยมีโซลูลันย่อย เช่น Fleet Management System ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ

หรือหากมองในด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมี พอร์ต OBD & OBD II (On-Board Diagnostic) อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับติดตั้งในรถ ภายในมีชิปเซ็ตประมวลผล มีการอินทิเกรตเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ 

 • GPS Tracker ตัวรับและส่งสัญญาณพิกัดการเคลื่อนที่
 • Modem เอาไว้เชื่อมอินเทอร์เน็ต
 • Wireless ตัวรับสัญญาณไร้สาย
 • Input Slots ช่องใส่ SIM Card, SD Card
 • Automotive Interface ระบบแสดงการทำงานของยานยนต์

ตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้ Telematics

 • MSIG ธุรกิจประกันที่ออกผลิตภัณฑ์ ประกันขับดี เก็บข้อมูลยานพาหนะและพฤติกรรมคนขับผ่าน MSIG Car Informatics หรือ OBD II (On-Board Diagnostic) อุปกรณ์ขนาดเล็กที่คนขับติดตั้งในรถได้เอง (พัฒนาให้เก็บข้อมูลได้ละเอียดกว่า Telematics) ซึ่งจะบอกค่าตัวแปรและค่าพฤติกรรมการขับรถในเชิงลึกได้ ทั้งระยะทาง, ความเร็ว, ระยะเวลาการขับขี่, ช่วงเวลาการขับขี่ และพื้นที่การขับขี่

ขณะติดตั้ง MSIG Car Informatics เข้ากับ OBD Port เพื่อเริ่มใช้ประกันขับดี | Source : AIS

 • DHL ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกที่ใช้ Telematics แก้ปัญหาด้านเส้นทางการเดินรถ โดยติดตั้งระบบนี้ทั้งในรถของบริษัทและรถของผู้รับเหมา จึงสามารถเก็บข้อมูลการขับขี่ ติดตามสินค้า ติดตามพฤติกรรมคนขับได้ นอกจากนี้ การใช้ Telemetics วางแผนการเดินทางยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งลดลงได้อีกด้วย

Source : DHL

 • AutoPi ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT ขั้นสูงที่มีโซลูชัน Telematics แยกสำหรับรถส่วนบุคคล รถพลังงานไฟฟ้า (EV) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ธุรกิจประกัน ฯลฯ และยังคัสตอมโซลูชันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

SocketCAN Telematics unit อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในตัวรถ แบรนด์ AutoPi | Source : Pexels

แบรนด์รถ EV ที่ใช้โซลูชัน Telematics ของ AutoPi

หรือต้องใช้ระบบนี้ตรวจจับ Driver ถึงจะขับรถดีขึ้น?

โซลูชัน Telematics ใช้งานได้หลายอุตสาหกรรม เช่น บริษัทประกัน บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถ ผู้ค้าปลีก สื่อและความบันเทิง แต่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลการขับขี่และใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น ตำแหน่งรถ ความเร็วในการขับรถ เวลาที่ใช้ การหยุด-จอด-แซง-เบรก ปริมาณน้ำมันคงเหลือ มาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ สไตล์การขับขี่ รวมถึงใช้ติดตามการขนส่งสินค้าได้

อย่างไรก็ตาม การเก็บและใช้ข้อมูลบุคคล ผู้ให้บริการหรือบริษัทต้องขออนุญาตจากผู้ขับขี่ และผู้ขับขี่ต้องให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลก่อน (PDPA) จึงจะจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลการใช้รถบ่งชี้ว่า คุณเป็นคนที่ขับรถดี ไม่ละเมิดกฎจราจร มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่ำ บริษัทประกันรถที่ใช้เทคโนโลยีนี้อาจเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุจากคุณถูกกว่าคนที่ขับรถเร็วหรือขับทางไกลบ่อยๆ และจากข้อมูลที่แตกต่างกันนี้ บริษัทประกันยังสามารถออกแบบความคุ้มครองที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้ 

ทางม้าลายใน กทม.

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเพราะขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดง ขับย้อนศร หลับใน ก็สามารถนำข้อมูลการขับขี่จากระบบ Telematics ที่ติดกับยานพาหนะ เช่น รถเมล์ รถส่วนบุคคล รถบริการสาธารณะ รถบรรทุก รถขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ มาใช้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน วิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป

สำหรับแนวทางลดความสูญเสีย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนขับได้จากข้อมูลการขับขี่ที่ปรากฏใน Telematics เช่น หากข้อมูลในระบบแจ้งว่า นายอนันต์ขับรถเร็วและแซงบ่อยครั้ง ทางบริษัทสามารถจัดฝึกอบรมหรือเทรนนิงเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือหากนายพันธ์ขับรถไม่ตรงทาง อาจเพราะเมาหรือหลับใน บริษัทอาจหาสาเหตุจากข้อมูลที่มีเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

น่าคิดว่า การปรับปรุงหรือแก้ไขเรื่องความประมาทเลินเล่อ การขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบนั้นทำได้ยาก หากนำเทคโนโลยีมาเก็บข้อมูลร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย มีบทลงโทษอย่างจริงจัง จะช่วยลดความสูญเสียได้มากเพียงใด

............................................................................

ที่มา

related