svasdssvasds

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

BMA EXPO 2023 เริ่มจัดแล้ว 14- 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ รวบรวมไฮไลท์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

BMA EXPO 2023 นิทรรศการ “งานเมือง” เพื่อแสดงความหวังและอนาคตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเราได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆภายในงานที่จะถูกนำมาใช้พัฒนากรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น  การพัฒนาการจราจร , การบริหารจัดการต่างๆที่อนาคตเราจะได้มีโอกาสใช้ ซึ่งเราได้ยกเทคโนโลยีเด่นๆในงาน BMA EXPO 2023 มาให้ชมกัน

ป้ายรถเมล์แห่งอนาคต ที่อยู่ในหัวข้อ "เดินทางดี" มีการจับมือกับ VIABUS ซึ่งเป็น แอปพลิเคชั่นติดตามรถโดยสารแบบเรียลไทม์ ได้นำมาจัดโชว์ของจริงพร้อมอธิบายวิธีใช้งานกันในงานนี้ 

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

รถยนต์ไร้คนขับ Neolix Autonomous vehicle ที่ใช้เทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบัน รถยนต์ไร้คนขับให้บริการขายอาหาร รักษาความปลอดภัย ขนส่งสิ่งของ ถูกใช้งานในประเทศจีนมากกว่า 30 เมือง และในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งสามารถดูได้ตัวเป็นๆในงานนี้

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง การบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีที่จะมาช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ก็ได้ถูกนำมาจัดโชว์พร้อมอธิบายเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถรายงานสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งได้มีการนำมาสาธิตจริงให้ประชาชนได้มีความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย 

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

กล้องวงจรปิด AI การจราจรและทางเดินม้าลายที่เป็นปัญหาในกรุงเทพมหานครมายาวนาน ได้ถูกแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด AI ที่สามารถตรวจจับแยกระหว่างคนกับรถ และสามารถส่งเสียงไซเรนเพื่อเตือนหากเหยียบเส้นจราจรได้ ซึ่งได้นำมาสาธิตเทคโนโลยีการทำงานด้วยเช่นกัน 

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง โมเดลเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ประเภทหลอด LED หรือ Smart Lighting จัดแสดงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร

BMA EXPO 2023 มัดรวมไฮไลท์ "เทคโนโลยี-นวัตกรรม" น่าสนใจในงานมีอะไรบ้าง

ใครที่สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในกรุงเทพมหานค สามารถไปดูตัวจริงพร้อมศึกษาได้ที่ BMA EXPO 2023 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด