svasdssvasds

BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)

BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)

ตอนนี้ได้มีการทดลองใช้ BMA Feeder รถ Shuttle Bus พลังงานไฟฟ้า นำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง) ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือ Airport Rail Link เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนให้สะดวก และยังช่วยลดปริมาณรถที่เข้ามาในจุดที่การจราจรหนาแน่น

BMA Feeder เป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 35 คน โดยภายในรถจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำรถจำนวน 1 คน เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง โดยรถ Shuttle Bus EV นี้ จะนำส่งนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง) ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือ Airport Rail Link เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนที่ติดขัดให้สะดวกยิ่งขึ้น และยังช่วยลดปริมาณรถที่เข้ามาในจุดที่การจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม

BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)

จากการทดสอบเส้นทางพบว่ารถ BMA Feeder นี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาจุดฝืดแก้ไขการจราจรติดขัดและเพื่อช่วยลดปริมาณยานพาหนะที่จะเข้ามาในเส้นทางที่การจราจรหนาแน่น และเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองไม่ต้องขับรถเข้ามาในพื้นที่เพื่อรับ-ส่งบุตรหลาน 

BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)

BMA Feeder เส้นทางย่านสามเสนเชื่อมต่อฝั่งธนบุรี จะให้บริการฟรีทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

2 ช่วงเวลาได้แก่

  • ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 09.00 น.
  • ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.20 น. - 20.00 น.

กำหนดจุดจอดรับ-ส่ง จำนวน 6 จุด คือ

จุดที่ 1 หน้าออฟฟิศเมท สาขาสิรินธร

จุดที่ 2 ป้ายหยุดรถโดยสารด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

จุดที่ 3 ปากซอยสามเสน 13

จุดที่ 4 หน้าสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

จุดที่ 5 ปากซอยราชวิถี 19

จุดที่ 6 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ถนนสิรินธร

 

ที่มาสำนักการจราจรและขนส่ง - สจส.