svasdssvasds

รู้จัก 10 มหาวิทยาลัยที่เก่งด้าน AI สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบนวัตกรรมใหม่ๆ

รู้จัก 10 มหาวิทยาลัยที่เก่งด้าน AI สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบนวัตกรรมใหม่ๆ

เรื่องของ AI กลายเป็นที่จับตามองมากขึ้น หลัง ChatGPT ถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเทคระดับโลก แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาเก่งเทคโนโลยีนี้ และนี่คือ 10 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เจ๋งด้าน AI และน่าจองตั๋วไปเรียน

เรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการปูพื้นฐานความรู้ยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีที่เติบโตและพัฒนาทุกวัน ยิ่งทำให้คนที่อยากได้ความรู้ใหม่ๆ ต้องพยายามขวนขวายหาความรู้ให้ต่างจากเดิม

หลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก จึงไปขอความร่วมมือจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งในการมาให้ความรู้ พัฒนาหลักสูตร และมองหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้ด้าน AI เป็นการปูพื้นฐานของนวัตกรรมสำหรับอนาคตให้ได้

และนี่คือรายชื่อของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาด้าน AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในเรื่องของการให้ความรู้ด้าน AI 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาด้าน AI ที่ดีที่สุด ในปี 2022 สำหรับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่จะให้ความรู้ด้านการเรื่องราวพื้นฐานของ AI โดยให้มุมมองที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการใช้เหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอน

จากนั้นก็เจาะลึกไปในหัวข้อต่างๆ เช่น

  1. การเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ 
  2. วิธีการตั้งแนวคิดและเพิ่มประสิทธิภาพของ AI 
  3. การฝึกใช้เครื่องมือโครงข่าย-เครื่องเวกเตอร์ -เคอร์เนล
  4. การจัดกลุ่มและการฝึกฝนการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
  5. การทำแบบจำลองกราฟิก วิธีการอนุมาน และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ต่างๆ

นักเรียนจะต้องหัดสร้างโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนด้วยภาษา Python และไม่ต้องเรียนแคลคูลัส รวมทั้งทฤษฎีที่ซับซ้อนแล้ว

Credit Pic : Unsplash

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยระดับปริญญาด้าน AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาหลักการ เทคนิค และเนื้อหาพื้นฐานของ AI ในหัวข้อต่างๆ เช่น ตรรกะ ความน่าจะเป็น และภาษา รวมไปถึงความเข้มข้นของ AI ได้แก่

  • การแสดงความรู้และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ หุ่นยนต์
  • การเรียนรู้ของเครื่องจักร
  • การสร้างแบบจำลองและการอนุมานความน่าจะเป็น
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • การรับรู้ และการประยุกต์ในโดเมน เช่น ชีววิทยาและการประมวลผลข้อความ

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) (Massachusetts Institute of Technology (MIT))

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้เรียนจะได้ใบรับรอง เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดภายในระยะเวลา 16 วันหรือมากกว่านั้น ด้านการศึกษาวิชาชีพ

ใบรับรองนี้ จะช่วยให้คุณได้รับความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นในการทำให้คุณและองค์กรของคุณอยู่ในระดับแนวหน้าของการปฏิวัติ AI

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University)

หลักสูตร Oxford Postgraduate Diploma (PGDip) สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ออกแบบแนวความรู้มาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค และทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นสำหรับองค์กร ที่กำลังเติบโตในยุคของ AI 

Credit Pic : Unsplash

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยระดับปริญญาด้าน AI ที่มีความสามารถในการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และจริยธรรม ยังมีในเอเชียด้วย

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University)

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เน้นการสอนในเรื่องของ AI Ethics (จริยธรรมของ AI) เพื่อเป็นแกนกลางให้แก่ผู้ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมของ AI ให้ชาญฉลาด ซึ่งนักวิจัยเหล่านี้สามารถจัดการกับคำถาม AI ที่ยากๆ ได้ แต่กลับไม่ได้สนใจในเรื่องของจริยธรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน การเฝ้าระวัง ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความลำเอียงของอัลกอริทึม ข้อมูลที่ผิดพลาดจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London)

มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องรวบรวมทักษะการคำนวณและสถิติและการเรียนรู้ของ AI นำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการขยายตัวของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

และมีการเรียนด้านการทำแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหา/ดึงข้อมูล การสร้างแบบจำลองภาษาธรรมชาติ การเงิน ชีวสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องในปัญญาประดิษฐ์ด้วย

มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน (Carnegie Mellon University)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่มีศักยภาพและพัฒนาและปรับใช้โซลูชันของ AI กับปัญหาเชิงปฏิบัติขนาดใหญ่

รวมทั้งฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เพื่อฝึกใช้ระบบ AI ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ในนวร์ก เดลาแวร์ (University of Delaware in Newark, DE)

มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย Delaware เปิดสอนหลักสูตร BS ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยมีความเข้มข้นในสาขาต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อัจฉริยะ และวิทยาศาสตร์

ในแง่ของการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI โดยหลักสูตรจะอยู่ในระดับเข้มข้น เพราะสามารถนำไปต่อยอดเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วยังสามารถเรียนสาขาจิตวิทยาและภาษาศาสตร์ เสริมด้วยได้

Crdit Pic : Unsplash

มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (The University of Edinburgh)

มหาวิทยาลัยเอดินบะระ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 ของสก็อตแลนด์ ที่มุ่งเน้นไปที่การสอนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ก่อนที่เทคโนโลยี AI นี้ จะยอดนิยมขึ้น

โดยมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ความรู้เชิงปฏิบัติในการออกแบบและสร้างระบบอัจฉริยะ เพื่อให้นำทักษะที่ได้จากการเรียน ไปปรับใช้ในหลากหลายอาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ถือว่าเป็น 1 ใน 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 2 ในทวีปเอเชีย

ทางด้านของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปัญญาประดิษฐ์ (MSAI) ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนา ออกแบบ และใช้ระบบ AI

ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ AI สำหรับการจัดการโครงการและการกำหนดนโยบาย โดย โปรแกรมนี้ เน้นไปในเรื่องของทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือเกี่ยวกับ AI เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยข้อจำกัดที่หลากหลาย

 

ที่มา : AnalyticInsight

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related