svasdssvasds

ฝีมือคนไทย! "แอป CFiD" แอปลดโลกร้อน คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในชีวิตประจำวัน

ฝีมือคนไทย! "แอป CFiD" แอปลดโลกร้อน คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในชีวิตประจำวัน

วิศวะ จุฬาฯ เปิดตัว CFiD แอปลดโลกร้อน ช่วยบันทึกและติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตแบบตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และไม่รู้สึกผิดต่อโลกใบนี้

"แอป CFiD" แอปลดโลกร้อน ฝีมือคนไทย!

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนในสังคมโลกต่างพากันปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่รู้หรือไม่ว่า แค่การใช้ชีวิตประจำวันของเราในทุกกิจกรรม ก็เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อนไม่น้อย

แอป CFiD (Carbon Footprint in Daily life) ถูกพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท อโยเดีย จำกัด เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถบันทึกและติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมที่จะนำไปสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมประจำวัน ที่เชื่อมโยงไปยังการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

"แอป CFiD" แอปลดโลกร้อน ฝีมือคนไทย!

การใช้งานแอปพลิเคชัน CFiD

แอป CFiD ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถบันทึกกิจกรรมที่ทำประจำได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทุกวัน เช่น การเดินทางไปยังที่ทำงาน การใช้ไฟฟ้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มกิจกรรมที่ชดเชย (offset) การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เช่น การปลูกต้นไม้ และแสดงผลภาพรวมการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมต่าง ๆ (Total Carbon Footprint emission) พร้อมสถิติการเปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ เพื่อสร้างการปรับตัวในชีวิตประจำวันสำหรับการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล อีกทั้งยังมีภารกิจเพื่อการสะสม Coin จากการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมที่ลดและชดเชยคาร์บอนสำหรับนำไปแลกเป็นของรางวัลได้

การใช้งานแอปพลิเคชัน CFiD ติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน กล่าวว่า แอปพลิเคชัน CFiD นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของทุกคน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการเดินหน้าไปยังเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ในการทำให้ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลที่จับต้องได้ ตรวจสอบได้ และเมื่อรู้ว่าการปรับพฤติกรรมอย่างไรที่จะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวเอง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการในเร็ววันนี้ ก่อนที่ผลเหล่านี้จะสะท้อนไปยังคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศในท้ายที่สุด โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยโลก โดยเริ่มต้นที่ตัวเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดเจน

วิศวฯ จุฬาฯ เปิดตัว CFiD แอปลดโลกร้อน ใช้ชีวิตแบบไม่รู้สึกผิดต่อโลก

ด้านนายอานนท์ ตั้งสถิตพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยเดีย จำกัด ได้กล่าวถึงที่มาของการร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน CFiD ว่า เราอยู่ในยุคที่ทุกคนพูดถึง Data analytics หรือก็คือ Data driven ที่เรานำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ แต่เรื่องของการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กลับพบว่า เรายังไม่มีข้อมูลที่จะนำเข้ามาวิเคราะห์ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลเพื่อสร้าง Self-awareness (การตระหนักรู้ตนเอง) ในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่จะทำอย่างไรที่วิธีการเก็บข้อมูลนี้จะไม่สร้างภาระให้กับผู้ใช้งานจนเกินไป จึงเกิดเป็นแอป CFiD นี้ที่มีระบบ Automation ในบางส่วนเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งาน และผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานเพื่อพิจารณาการปรับพฤติกรรมที่สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android

อ้างอิงข้อมูล

บทความอื่นที่น่าสนใจ

related